De meeste ondernemers denken wel eens na over de opvolging of verkoop van hun bedrijf. Ik hoor vaak de uitspraak: "Als het bod goed is, dan wil ik wel verkopen." Maar hoe kom je erachter wat het bedrijf waard is en ga je dat bedrag er ook voor krijgen?

Er zijn verschillende redenen waarom je jouw bedrijf zou willen verkopen. Je hebt bijvoorbeeld de leeftijd bereikt waarop je wil stoppen met werken, er is niemand binnen de familie die het bedrijf wil voortzetten, je hebt geen zin meer in gedoe met personeel, je bent het ondernemen zat of je wilt juist investeren in een ander of nieuw bedrijf, je gezondheid laat je in de steek of je wilt meer tijd hebben voor privézaken. Sommige redenen laten zich plannen, andere niet.

Wat is het bedrijf waard?
Als je hebt besloten om je bedrijf te verkopen, hoe bepaal je dan de waarde? De waarde van een bedrijf wordt vastgesteld door een bepaalde waarderingsmethodiek toe te passen. Hiervoor zijn snelle methodes, zoals 'zoveel keer de winst, omzet, klanten, abonnees' te gebruiken. Je zou ook naar de intrinsieke waarde kunnen kijken of je onderbuikgevoel kunnen volgen. Dit is echter niet altijd optimaal. Een betere manier om de waarde te bepalen is door te kijken naar de sterke en zwakke kanten van het bedrijf, de markt- en productontwikkelingen, de concurrentiepositie en de toekomstverwachtingen onderbouwd met een financiële prognose. Om te komen tot realistische inschattingen is wel gedegen onderzoek nodig.

Is de waarde ook de prijs die betaald wordt?
Het bedrag dat men bereid is te betalen is niet per definitie hetzelfde als de waarde van het bedrijf. De prijs is afhankelijk van het moment. De marktsituatie of de belangstelling van een mogelijke koper kan daarin bepalend zijn. De prijs wordt ook beïnvloed door de keuzes, voorwaarden en afspraken die jij maakt met de koper tijdens de onderhandelingen. Maar vergeet ook niet te kijken naar de mate van afhankelijkheid van het bedrijf van jou als eigenaar. Hoe afhankelijker het bedrijf van jou is, hoe minder waard het is op het moment dat jij wegvalt.

Tenslotte kunnen ook de financieringsmogelijkheden mede bepalend zijn voor de uiteindelijke prijs. Hierbij wordt de rol van de bank steeds kleiner en die van alternatieve financiers steeds groter. Je ziet tegenwoordig vaak dat naast de eigen inbreng van de koper, er een deel gefinancierd wordt door een lening van de verkoper. 

Vergroot de waarde
Als je de waarde van je bedrijf wilt vergroten, zorg er dan voor dat je weet waar je mee bezig bent, je weet wat je doelstellingen zijn en hoe je die gaat bereiken en je op een gestructureerde manier werkt aan de toekomst van jouw bedrijf. Pas dan ben je continu bezig om de waarde van jouw bedrijf te vergroten.

Om de waarde te verhogen, is het daarnaast van belang dat jouw bedrijf optimaal winstgevend is en geen onderdelen bevat waar ongemerkt winst wegvloeit. Winstlekkage noemen we dat. Via onze winstlekkage quiz kom je erachter of en waar dat bij jou het geval is!

Doe de winstlekkage quiz