Een mkb-onderneming heeft vaak niet van alle vakgebieden zelf kennis in huis. Als een goede interne sparringpartner ontbreekt, kan een Raad van Advies kennis inbrengen en de directie voorzien van nuttige reflectie. Zonder de formele nadelen van een Raad van Commissarissen.

Wanneer er meerdere aandeelhouders zijn, kan de raad voor een goed evenwicht zorgen. Dit adviesorgaan biedt kennis en ervaring en zorgt daarmee voor scherpte in het bedrijf. De directie wordt, ondanks de heersende waan van de dag, door een raad tegen bedrijfsblindheid beschermd.

Welke bezetting en impact?

Een goed adviesorgaan bestaat uit één of meerdere bekwame buitenstaanders, die gekozen worden op basis van hun ervaring en deskundigheid. Het instellen van een raad werkt niet alleen binnen de onderneming positief, maar heeft ook een goede werking naar buiten toe.

Financiële instellingen en andere stakeholders zijn vaak blij met het instellen van een raad, omdat dit een teken is van professionalisering en structuur. De geloofwaardigheid naar externen wordt hiermee versterkt.

Vaak kun je vanwege gevoeligheid en vertrouwelijkheid niet alles met het managementteam, je leidinggevenden of medewerkers bespreken. Los van je accountant of bankier, kun je met de RvA in alle openheid zowel de zakelijke als persoonlijke issues bespreken.

Geen vrijblijvendheid?

Om een raad optimaal te laten functioneren, is het verstandig vooraf te bepalen waarover afgestemd wordt. Welke rapportages ontvangt de raad en welke vergaderfrequentie wordt gehanteerd? Een onderneming heeft niets aan een raad waarbij alles vrijblijvend is. De directie wordt er niet beter van en de leden van de raad voelen zich mogelijk niet serieus genomen.

Competenties en juiste mensen

Het is belangrijk te kijken naar de competenties die je mist in je onderneming. Wat is voor de organisatie en voor jezelf specifiek van belang?

Kijk bij het zoeken van de juiste mensen naar onafhankelijkheid: het lijkt vertrouwd om een vriend te benoemen, maar dit kan problemen geven. Probeer ook hier werk en privé te scheiden. Zoek naar de mensen die voldoen aan de door jou vastgestelde wensen.

Welk resultaat mag je verwachten?

Van een goede RvA mag je verwachten dat deze een bijdrage levert aan het succes van de organisatie, door mee te denken, structuur te vormen en rust te creëren. De RvA houdt je scherp, brengt kennis en levert daardoor een grote bijdrage aan de continuïteit. En daar word je als ondernemer vaak persoonlijk ook gelukkiger van!