Vooroordelen: iedereen heeft ze en het is erg lastig om ze kwijt te raken. Ondanks dat we veel gemeenschappelijk hebben met België, zoals de Nederlandse taal, frieten en de euro, zijn er toch significante verschillen tussen de “Ollanders” en de Vlamingen. Zeker als het gaat om zakendoen.

Wat zijn de drie grootste verschillen tussen Vlamingen en Nederlanders en hoe ga je hier als ondernemer mee om? Zelf heb ik 10 jaar in de Belgische Kempen gewoond en sinds een half jaar woon ik in Brussel. Als ondernemer spreek ik uit enige ervaring als ik de volgende verschillen opmerk:

1. Hiërarchie (of afstand tot gezag) en beslissingen nemen

Nederlandse directeuren zijn een stuk minder 'bazig' dan de Vlaamse. Vaak overlegt een Nederlandse ondernemer met zijn team alvorens een besluit te nemen. In Vlaanderen is dat niet zo gewoon; daar beslist de baas vaak zelf, zonder overleg.

In de meeste gevallen zal jouw Vlaamse gesprekspartner niet de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid hebben. Het feit dat jullie samenzitten heeft voor de Belgische organisatie als voornaamste doel om met een helder en duidelijk voorstel naar de 'eindbeslisser' te gaan.

De consequentie daarvan is dat jouw Vlaamse gesprekspartner jouw voorstel uit moet leggen en vertalen in zijn of haar organisatie. Het is dus aan de Nederlander om zoveel mogelijk gedetailleerde informatie mee te geven. Zorg ervoor dat je extra goed op de hoogte bent van alle ins en outs van het product dat of de service die je wilt verkopen. Meer dan dat je in Nederland zou zijn.

2. Doelgerichtheid (proces versus doel)

Vlamingen zijn een stuk doelgerichter dan Nederlanders. Je kunt Nederland een procesgeoriënteerd land noemen: we overleggen (palaveren) graag, en doen aan eeuwige vergaderingen. Belgen daarentegen zijn significant doelgerichter en krabben zich soms achter de oren als ze de Nederlanders opnieuw zien vergaderen zonder per se tot een eindresultaat te komen.

Belgen hebben het niet zo op het 'polderen'; een Nederlandse uitvinding die ons in staat stelt met iedereen te communiceren voordat er een besluit volgt. In Vlaanderen wordt ook wel gepolderd, maar pas nadat het besluit is genomen (en het conflict is losgebarsten).

Vlamingen zijn ook statusgevoeliger dan de Nederlanders. Laten zien wat je hebt en wie je bent is in Vlaanderen belangrijker dan in Nederland, waar je geacht wordt om je nuchter en 'normaal' op te stellen.

3. Onzekerheidsvermijding (risico en relatie)

Een Vlaming kan zeggen dat hij of zij geïnteresseerd is in hetgeen de Nederlander aanbiedt. Voor een Nederlander is dat vaak een teken dat de zaken goed lopen en dat er snel een deal gesloten wordt. Dat is helaas niet altijd waar. Eerder niet waar zelfs. Voor een Vlaming kan de getoonde interesse een aantal dingen betekenen:

  1. Ik ben daadwerkelijk geïnteresseerd;
  2. Ik ben geïnteresseerd, maar moet het met mijn baas overleggen;
  3. Ik ben eigenlijk niet geïnteresseerd;
  4. Ik wijs je beleefd af.

'Dram' niet door, maar geef ontwikkeling van de relatie de tijd.

Nederlanders pikken deze signalen veelal niet op en blijven vasthouden om de deal te sluiten. En dat werkt vaak averechts. De Vlaamse interesse betekent dus niet dat de deal al 'in de sjakos' (zak/tas) zit.

Bovenstaande heeft veel te maken met het opbouwen van de relatie tussen de Nederlander en de Vlaming. Dit is belangrijk (voor beide partijen) omwille van een aantal redenen:

  • Aantonen dat je als Nederlander eigenlijk best wel deugt,
  • Het wegnemen van de risico's en onzekerheid,
  • De Vlaming de tijd te geven om jouw Nederlandse voorstel ook intern te pitchen.

'Dram' dus niet door, maar geef ontwikkeling van de relatie de tijd.

Succesvol zakendoen in Vlaanderen

Veel Nederlanders weten wel dat zaken doen in Vlaanderen veel te maken heeft met 'op restaurant gaan'. En dat is ook zo. Talloze zakelijke deals worden gesloten tussen pot en pint. Ga daar als Nederlander gewoon in mee. Maar, blijf wel beleefd. Drink niet teveel en beschouw jouw Vlaamse counterpart niet als je beste vriend.

Maak geen Nederlandse grappen. Vlamingen vinden de Nederlandse humor over het algemeen gewoon niet leuk; veel te grof en te lomp. Ook als de Vlaming een mop maakt, ga er dan niet nog eens overheen met een Nederlandse mop.

Samengevat: zakendoen met Vlamingen neemt een andere vorm aan door cultuurverschillen. Wil je succesvol ondernemen in Vlaanderen of, andersom, als Vlaming succesvol zakendoen in Nederland? Ga dan niet zonder voorbereiding: van start, maar verdiep je eerst in de cultuurverschillen.

Thexton Armstrong is inmiddels actief in Nederland en België. Wil jij als Nederlandse of Belgische ondernemer de markt vooraf verkennen, neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.