Ben je gefrustreerd dat je geen (goede) nieuwe medewerkers kan vinden? Geheel begrijpelijk: ondernemend Nederland heeft het druk en is naarstig op zoek naar extra arbeidskrachten. Toch zijn er drie belangrijke vragen om te bepalen of je daadwerkelijk extra medewerkers nodig hebt.

1. Kan ik de productiviteit van mijn huidige medewerkers verhogen?

Leg jij duidelijk uit wat er van jouw medewerkers verwacht wordt en hoe dit gemeten wordt? Of moet een collega dit zelf uitzoeken en hoort hij/zij het vanzelf wel als een prestatie niet naar wens was? Zorg er voor dat je je verwachtingen met je medewerkers bespreekt en dat je het hier ook met elkaar over eens bent.

Ga ervan uit dat (de meeste) mensen er iets moois van willen maken en stimuleer eigenaarschap. Wanneer een medewerker zich eigenaar voelt van het probleem (de tegenvallende prestatie), dan zal hij/zij er alles aan willen doen om dit te verbeteren.

Ga ervan uit dat (de meeste) mensen er iets moois van willen maken en stimuleer eigenaarschap.

2. Moet ik die klant wel houden?

Onderzoek welke klanten het meeste (geld) opleveren en waarmee het zakendoen plezierig verloopt. Dit zijn meestal de klanten die veel herhaalorders plaatsen, met een hogere orderwaarde en een hogere marge (de zogenaamde A-klanten). Zoek daarna uit welke klanten jou geld en energie kosten. Klanten waarbij de samenwerking altijd moeizaam verloopt, die vaak (onterecht) klagen en slechte betalers zijn (D-klanten).

Stel dat je je niet langer bezig hoeft te houden met die D-klanten. Je medewerkers houden dan meer tijd en energie over voor het binnenhalen en bedienen van nieuwe A-klanten. Dit levert een hoger rendement op, zonder dat je daarvoor je team hoeft uit te breiden. Stel jezelf daarom eens de vraag of je deze D-klanten nog wel wilt hebben.

Een hoger rendement, zonder dat je daarvoor je team hoeft uit te breiden.

3. Moet ik dat product en/of die dienst wel verkopen?

Regelmatig zien we dat bepaalde producten of diensten blijven behoren tot het aanbod van een onderneming, terwijl deze (vrijwel) geen rendement opleveren. Concentreer je op de producten en/of diensten die je de meeste winst opleveren en neem afscheid van de slecht renderende. Hierdoor houden je medewerkers meer tijd over voor de producten en/of diensten die wel een goed rendement opleveren.

Zoek eerst intern, dan extern

Bovenstaande vragen hebben het volgende met elkaar gemeen: neem eerst intern maatregelen voor je extern gaan zoeken naar een oplossing voor jouw personeelsvraagstuk.

Wil je hier meer over weten en ben je benieuwd op welke vlakken jouw bedrijf nog meer winst kan behalen?  Thexton Armstrong heeft onderzoek gedaan naar de meest voorkomende vormen van winstlekkage, en dit samengevat in onderstaand rapport.

Download de whitepaper