Ik spreek veel ondernemers die tijd tekortkomen voor alles wat ze graag willen of moeten doen. 'Helaas' zitten er maar 24 uur in een dag en maar 7 dagen in een week. Het gevoel dat je tijd tekort komt, zorgt voor druk en stress en draagt niet bij aan je welzijn. Plezier en de juiste balans tussen privé en zakelijk is dan ver te zoeken.

Enkele voorbeelden die bijdragen aan zulke situaties zijn:

  • Het gaat goed met het bedrijf en daardoor is het erg druk
  • Een personeel tekort door ziekte of moeilijk in te vullen vacatures
  • Minder prettige privéomstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of overlijden van naasten

Als ondernemer heb je het idee dat jij zelf alles moet oplossen of moet doen, wat zowel zakelijk als privé het geval kan zijn. Op een gegeven moment lukt dat niet meer door de tijdelijke of structurele situaties waarin je je bevindt.

Als ondernemer heb je het idee dat jij zelf alles moet oplossen of moet doen, maar op een gegeven moment lukt dat niet meer door de tijdelijke of structurele situaties waarin je je bevindt.

Zelf heb ik recentelijk ook in zo’n situatie gezeten door ziekte en het overlijden van mijn moeder. Daarbij heeft het mij erg geholpen om op de volgende manier, die ik ook deel met de ondernemers die ik begeleid, keuzes te maken over wat je wanneer doet om weer grip op de tijd te krijgen.

Dringend en belangrijk

Bepaal voor jezelf wat écht dringend en écht belangrijk is. Zie dit als datgene wat je zelf zo snel mogelijk moet gaan doen. Als je zelf niet in staat bent om de urgentie of de belangrijkheid te beoordelen, vraag dat dan aan betrokkenen. Wees wel selectief en kritisch, want als ál jouw activiteiten in deze categorie vallen, verandert niets en blijf je tijd tekort komen.

Dringend, maar niet belangrijk

In deze categorie vallen de zaken die op korte termijn gedaan moeten worden, maar niet zo belangrijk zijn dat je deze zelf moet doen. Zoek naar mensen die dat voor je kunnen doen. Zakelijk gezien noemen we dat delegeren of uitbesteden, maar in de privésfeer zijn er vaak ook personen die heel goed zaken over kunnen nemen die anders min of meer automatisch op jouw bordje terechtkomen. Laat je niet remmen door de gedachte ‘diegene kan dat (nog) niet (op mijn niveau)’. Wat moeten jullie beiden doen om het toch te kunnen delegeren en per wanneer moet dat op 'ruim voldoende' niveau functioneren?

Laat je niet remmen door de gedachte ‘diegene kan dat (nog) niet (op mijn niveau)’.

Belangrijk, maar niet dringend

Belangrijke zaken die niet direct gedaan moeten worden, kun je inplannen. Het is de kunst om dit op een realistische manier te doen. Houd ruimte vrij in je agenda voor dringende en belangrijke zaken die direct gedaan moeten worden. Anders kom je tijd tekort. Bij de uitvoering van de planning kan je natuurlijk ook weer andere personen betrekken.

Niet dringend en niet belangrijk

Aan zaken die niet dringend en niet belangrijk zijn ga je geen tijd besteden. Hooguit dat je de personen die denken/verwachten dat jij er wat mee gaat doen, op de hoogte brengt dat dat niet het geval is. Misschien dat je nog aan kan geven bij wie ze wel terecht zouden kunnen.

Besteed geen tijd aan zaken die niet dringend en niet belangrijk zijn.

Bovenstaande werkwijze heeft mij geholpen om grip op de tijd te krijgen. Ook heb ik ervaren dat ik er niet alleen voor hoef te staan en hulp kan vragen. Zowel privé- als werkgerelateerd heeft dit een positieve uitwerking gehad op de samenwerking.

Je hoeft er niet alleen voor te staan

Beslissingen nemen over wat wel en niet van belang is voor je onderneming kan erg lastig zijn wanneer je het al (te) druk hebt. Iemand naast je hebben staan die objectief en onafhankelijk naar je onderneming kijkt kan dan uitkomst bieden. Wanneer je deze persoon niet hebt, lijkt het erop dat je er alleen voor staat. Gelukkig zijn er manieren en middelen om ook dat te verhelpen. Lees meer hierover in onze whitepaper 'Ondernemer: je hoeft er niet alleen voor te staan'.  

Download de business case