Het opstellen van een businessplan is cruciaal om succesvol te kunnen zijn met je bedrijf. Doordat dit plan je dwingt om jouw ideeën concreet te formuleren, wordt meteen helder welke stappen je moet ondernemen om ze uit te voeren. Maar waar begin je? Hierbij geef ik 5 tips voor een succesvol businessplan.

1. Begin met Het einde

Vaak beginnen we als ondernemer bij het startpunt van een idee en gaan we direct aan de slag.. Het woord zegt het al: we willen ondernemen. Bij een businessplan kun je beter beginnen aan het einde. Waar wil jij staan in 3 tot 5 jaar?

Maak onderscheid tussen een persoonlijke en een zakelijke visie

Als je weet wat jij persoonlijk wil bereiken, dan kun je dit vertalen naar doelstellingen voor je bedrijf. Denk aan hoeveel omzet er nodig is en hoeveel winst. Hoeveel personeel en wat voor omvang moet het bedrijf hebben?

Kortom: maak onderscheid tussen een persoonlijke en een zakelijke visie en zorg dat deze in lijn zijn met elkaar.

2. Bepaal Het startpunt

Pas als we weten wat de uitgangspositie is en waar we in 3 tot 5 jaar willen staan, kunnen we bepalen welke uitdagingen opgelost moeten worden. Dit startpunt bepalen we door een SWOT-analyse uit te voeren. Hiermee stellen we een lijst samen van de sterktes (Strengths) en zwaktes (Weaknesses) van ons bedrijf, en de kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats) in de markt.

3. Stel je Strategie op

Nu we weten waar we staan en waar we naartoe gaan, is het de vraag: hoe? Bij het opstellen van de strategie, staan de volgende vijf vragen centraal:

  • Welke vaardigheden zijn nodig om kansen in de markt succesvol te benutten?
  • Wat moeten we doen om sterktes te ontwikkelen en hoe gaan we deze gebruiken om onze doelstellingen te bereiken?
  • Wat zijn de bedreigingen in de markt en kunnen wij hier iets aan doen of moeten we deze juist vermijden?
  • Welke klanten passen het best bij onze sterktes, zodat wij waarde kunnen creëren voor deze klanten?
  • Wat voor producten en/of diensten creëren de meeste waarde voor onze klanten?

Het is beter om drie acties succesvol af te ronden dan er tien te beginnen en er geen te voltooien.

4. Maak een Actieplan en prioriteer 

De enige manier om er zeker van te kunnen zijn dat het businessplan succesvol wordt uitgevoerd, is om een actieplan op te stellen. Bepaal de strategische initiatieven die nodig zijn om het succes te realiseren en prioriteer deze. Verdeel deze verder in individuele acties met een deadline en maak iemand er verantwoordelijk voor.

Doe niet alles tegelijk. Bepaal prioriteiten en pak eerst de acties op die het snelst het meeste opleveren. Het is beter om drie acties succesvol af te ronden dan er tien te beginnen en er geen te voltooien. We hebben het over een businessplan voor drie tot vijf jaar, je hoeft dus niet alles in een keer te doen.

5. Meten is weten, gissen is missen

Voor je begint, moet je meetbare doelen stellen om er zeker van te kunnen zijn dat je vooruitgang boekt. Deze doelen kunnen financieel zijn of gerelateerd aan productiviteit of markt.

Als je meer wilt weten over het succesvol opstellen van een businessplan, neem dan contact op met een adviseur van Thexton Armstrong. Download onderstaande whitepaper om te lezen wat een bedrijfsadviseur voor jou kan betekenen.

Download de business case