Nederland kent een uitgestrekt subsidielandschap. Met uiteenlopende regelingen, die elk hun eigen beoordelingscriteria en indienprocedures hebben. Het vereist bijna fulltime commitment om kansen tijdig te signaleren en te benutten. Tijd die je vaak niet vrij wilt of kunt maken. Hoe vergroot je als mkb’er je subsidiekansen?

Het zou toch zonde zijn om geen gebruik te maken van de subsidies waar je recht op hebt. En – laten we eerlijk zijn – een deel van ons betaalde belastinggeld terugkrijgen om ons bedrijf beter te maken is toch wel erg aantrekkelijk. Er zijn speciaal voor het MKB maar liefst 131 subsidiepotten. 131!

Vier voorbeelden van de meest aangevraagde subsidies:

 • WBSO: Met de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk stimuleert de overheid ondernemers om te innoveren.
 • SDE subsidie: Met de populaire SDE-subsidie (voluit SDE+) wil de overheid de productie van duurzame energie rendabel maken. Zo kan duurzame energie concurreren met fossiele energie.
 • Horizon 2020: Werk je aan onderzoeks- en innovatieactiviteiten? Dan kan je mogelijk een beroep doen op Horizon 2020.
 • ESF Duurzame inzetbaarheid: Natuurlijk wil je jouw werknemers gezond en gemotiveerd houden. En ze duurzaam en langdurig kunnen inzetten.

En dan hebben we er nog 127.

Een deel van ons betaalde belastinggeld terugkrijgen om ons bedrijf beter te maken is toch wel erg aantrekkelijk

Niet alleen “gratis geld”

Subsidies zijn niet alleen “gratis geld”, maar helpen je ook om gestructureerd te werken aan de ontwikkeling van je bedrijf. En dat brengt je uiteindelijk verder. Maar wat komt er allemaal bij kijken?

Neem de ESF-subsidieaanvraag; je medewerkers langer aan je bedrijf verbinden en daarvoor een subsidie krijgen. Dat klinkt als een win-winsituatie en een mooie kans om stil te staan bij de inzet en ontwikkeling van jouw personeel. Hoe verbeter je de productiviteit van je team, hoe houd je ze gemotiveerd en hoe bind je ze voor langere tijd aan je bedrijf?

Daarom ben ik vorig jaar meerdere trajecten gestart om samen met mijn relaties de ESF-subsidie te verkrijgen. En de volgende ESF-ronde staat alweer voor de deur (8-12 april). Ondanks het feit dat een ESF-subsidieaanvraag vooraf goedgekeurd wordt, vindt de uiteindelijke uitbetaling achteraf plaats. Nadat gecontroleerd is of aan alle voorwaarden is voldaan en de eindrapportage is goedgekeurd.

Externe subsidie-intermediair

Het lijkt op het eerste gezicht gemakkelijk: een paar formulieren invullen, hoe moeilijk kan het zijn? Echter, naast de benodigde tijd is het vaak zó ingewikkeld om de aanvraag in te dienen en te rapporteren, dat de uitkomst van de aanvraag te onzeker is om er al die tijd en energie in te steken. Mijn advies is daarom om de expertise van vakmensen te gebruiken en een externe subsidie-intermediair in te schakelen.

Deze helpt je om geen deadlines te missen en om rapportages op de juiste manier te verzorgen, terwijl jij je kan richten op jouw dagelijkse business. Daarnaast heeft een subsidie-intermediair vaker contact met de subsidieverstrekker en weet hij/zij waar de schoen kan wringen. Hierdoor weet hij/zij de vertaalslag te maken van jouw ontwikkelactiviteiten naar de voorwaarden van een subsidie.

Hoe kies je een adviseur?

De keuze voor een subsidie-intermediair is er natuurlijk een die je zelf maakt. Waar je op moet letten bij de keuze van een intermediair voor de aanvraag van je subsidie:

 1. Kent en begrijpt de subsidie-adviseur jouw vakgebied?
 2. Wat valt er onder de dienstverlening?
 3. Richt de subsidie-intermediair zich op één of enkele subsidieregelingen, of monitort hij/zij alle kansen voor jouw bedrijf?
 4. Stelt de adviseur de aanvraag op of moet je dit zelf doen?
 5. Neemt de adviseur de communicatie met de subsidieverstrekker op zich?
 6. Biedt de adviseur begeleiding bij eventuele aanvullende vragen, bezwaartrajecten, of controlebezoeken van de subsidieverstrekker?
 7. Hoe ziet de vergoedingenstructuur eruit?

Door bovenstaande vragen te hanteren, kom je niet voor vervelende verrassingen te staan. Let op: de meeste subsidie-intermediairs werken op basis van een no cure, no pay-vergoeding, die bestaat uit een percentage van het subsidiebedrag.

De meeste subsidie-intermediairs werken op basis van een no cure, no pay-vergoeding

De daadwerkelijke inzet van de subsidie

Als mkb-ondernemer heb je veel ballen hoog te houden. Het inzetten van een verbetertraject kost veel tijd en energie. Uit mijn jarenlange ervaring als adviseur weet ik dat samen een dergelijk project opzetten de slagingskans enorm verhoogt.

Mijn advies is daarom: doe het samen en “schoenmaker blijf bij je leest”. Doe het aanvragen en daadwerkelijk inzetten van subsidies niet zelf. Vanuit Thexton Armstrong werken wij regelmatig samen met PNO subsidie-intermediairs. En dat werkt fijn.