Wanneer er op een drukke weg een ziekenauto met zwaailicht aankomt, komt het overige verkeer tijdelijk stil te staan tot de ziekenauto is gepasseerd. Bij bedrijven is dit niet anders. Spoed levert vertraging op bij de orders en opdrachten die in bewerking zijn. Het gevolg is dat deze opdrachten te laat worden opgeleverd en dat er nieuwe spoedklussen ontstaan. Binnen bedrijven die in deze vicieuze cirkel terecht zijn gekomen, worden er vaak overuren gemaakt omdat er continu brandjes moeten worden geblust. Daarnaast worden er onnodig hoge kosten gemaakt om orders en opdrachten op tijd bij de klant te krijgen. Ondernemers in dit soort bedrijven hebben steeds minder tijd om echt aan hun bedrijf te werken.

Het kan ook anders!

Bedrijven die doorlooptijdverkorting als centrale prestatie-indicator gebruiken, zijn tot veel meer in staat dan de eerdergenoemde 'ambulancebrigade'. Zij maken meer winst en realiseren een betere klantwaardering dan anderen. Er is bij de meeste bedrijven veel verbetering mogelijk. In veel gevallen wordt er namelijk maar vijf tot tien procent van de doorlooptijd daadwerkelijk gewerkt aan een order of opdracht. Al helemaal als men ook de administratieve processen meetelt.

De focus op doorlooptijd heeft ook tot gevolg dat gelijktijdig meerdere prestatie-indicatoren op 'groen' komen te staan. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Kwaliteit: er kan alleen in hoog tempo worden gewerkt als werk direct goed uitgevoerd wordt. Dit vergt vaak een aangepaste denkwijze ten opzichte van werkprocessen. Door anders naar werkprocessen te kijken worden fouten sneller opgemerkt, waardoor impact beperkt blijft, herhaling wordt voorkomen en afspraken naar klanten worden nagekomen.
  • Betrouwbaarheid: de bedrijfsmiddelen moeten betrouwbaar en goed onderhouden zijn.
  • Flexibiliteit: een bedrijf dient te zorgen dat er altijd voldoende capaciteit beschikbaar is wat betreft vakbekwaam personeel en goed functionerende machines, zodat er altijd aan een klus gewerkt kan worden en er per klus meer winst gemaakt kan worden.
  • Efficiëntie: het moge duidelijk zijn dat als je de doorlooptijd van al je klussen reduceert, je met dezelfde overhead en indirecte kosten meer kan produceren. Hierdoor kan elke klus tegen lagere kosten worden uitgevoerd.

Een focus op doorlooptijd zal ook een positief effect hebben op de sfeer en werkhouding op de werkvloer. De 'versnellers' worden namelijk zichtbaar. Dit geeft vertrouwen, waardoor medewerkers vanzelf kansen gaan signaleren. Op deze manier wordt de hele organisatie gemobiliseerd. Het grote voordeel voor de ondernemer is dat er ruimte komt om aandacht te besteden aan hetgeen het meest waardevol is in jouw onderneming, namelijk innovatie en medewerker- en klanttevredenheid. Doorlooptijdverkorting wordt daarom ook wel de moeder van alle prestatie-indicatoren genoemd.

Elke onderneming, of het nu een dienstverlener, handelsonderneming of productiebedrijf is, zou de focus moeten leggen op doorlooptijdverkorting. Hierdoor zorg je dat spoedorders en spoedopdrachten tot het verleden behoren en dat de leverbetrouwbaarheid wordt gemaximaliseerd naar 100 procent. Ook de operationele winst zal sterk toenemen.

Haal jij de maximale winst uit jouw onderneming?

Het aannemen van spoedklussen, en de langere doorlooptijd die daardoor ontstaat, is een van de redenen waardoor er winst weglekt uit de onderneming. Er zijn echter nog veel meer zaken die ervoor kunnen zorgen dat je winst niet maximaal is. Wil je weten of winstlekkage ook voorkomt in jouw onderneming? Doe dan onze gratis winstlekkage quiz voor meer inzicht!

Doe de winstlekkage quiz