Ondernemers worden vaak volledig in beslag genomen door de dagelijkse gang van zaken. Ze zijn volledig gefocust en hebben geen tijd om stil te staan bij noodzakelijke veranderingen. Men zit onbewust vast in bepaalde patronen. En dat in een wereld waar, door vele media- en kenniskanalen, veranderingen sneller gaan dan ooit.

Om je kennisniveau op peil te houden, kan je diverse media volgen en je verdiepen in branche-specifieke ontwikkelingen. Het vertalen van die waardevolle kennis naar de praktijk, betekent echter dat zowel jij als je onderneming flexibel moeten zijn. Alleen als je vaste processen en patronen loslaat kun je de nodige veranderingen implementeren.

Onafhankelijk klankbord

Bij ondernemen is het dus essentieel om je voortdurend aan te passen aan de snel veranderende omgeving. Het kan heel verhelderend zijn om daarbij gebruik te maken van een klankbord; iemand die met aandacht luistert en reageert. Dit is niet alleen prettig voor je onderneming, maar vooral ook voor jezelf.

Verschillende contacten kunnen als klankbord functioneren. Denk aan een goede vriend, je partner, een accountant, een collega-ondernemer, commissaris(sen), bedrijfsadviseur(s) of netwerkcontacten. Let er wel op dat je klankbord onafhankelijk is. De persoon mag niet vanuit eigenbelang adviseren, dat ligt namelijk niet in lijn met wat belangrijk is voor jou en jouw onderneming. Een goede sparringpartner staat daarom los van de onderneming en maakt geen deel uit van de dagelijkse gang van zaken.

Een goede sparringpartner staat los van de onderneming en maakt geen deel uit van de dagelijkse gang van zaken.

Wat levert een goed klankbord op?

  • Je krijgt inbreng vanuit andere perspectieven.
  • Het geeft je nieuwe ideeën over mogelijke oplossingen.
  • Door de verschillende invalshoeken leer je denken in alternatieven en maak je betere keuzes.
  • Je richt je tijd en energie op de juiste zaken: de belangrijke in plaats van de meest dringende.

In de praktijk zien we vanuit Thexton Armstrong dat ondernemers die een klankbord gebruiken, heel anders met hun onderneming omgaan. Het klankbord komt zowel henzelf als de onderneming ten goede.

Samen sta je sterker!

In de huidige snelveranderende wereld is het de kunst om je onderneming continu aan je omgeving aan te passen. Dat lukt vaak niet alleen. Samen sta je sterker! Lijkt het je ook fijn om van een klankbord gebruik te maken, maar heb je niet iemand in je omgeving die als klankboard kan fungeren? Lees in onze whitepaper 'Ondernemer: je hoeft er niet alleen voor te staan' wat een bedrijfsadviseur voor jouw onderneming kan betekenen.

Download de business case