“Als ik dat geweten had, dan….”. Deze uitspraak hebben we allemaal wel eens gehoord. Het is vaak frustrerend als dit over jezelf of over jouw bedrijf gaat. Herken je het gevoel dat een ander dat al wel wist. “Je weet toch dat we ieder jaar een feestje geven”, “Je weet toch dat wij al jaren dit product in Nederland verkopen?”, “Je weet toch dat we altijd goede mensen kunnen gebruiken?”. Zomaar een paar reacties op die ene (frustrerende) uitspraak. Met reclame zorg je dat deze uitspraak niet meer tegen jou uitgesproken wordt. En als we er zo tegenaan kijken is het best logisch dat we reclame maken, toch?

Zeer recent heb ik met een MKB-ondernemer zijn reclamebeleid beoordeeld. Zijn reclamebureau had een mooie klant aan hem; het strategische marketingplan zag er professioneel uit en het budget was substantieel. Het bleek dat mijn klant plichtsgetrouw de aanbevelingen volgde en het plan van aanpak punctueel aan het nalopen was. Toch wilde hij er met mij over praten.

"De mogelijke uitkomsten zijn mij niet duidelijk en ik ben bang dat de investeringen niet meer terugverdiend worden.”

Toen ik hem vroeg waarom, zei hij: "De mogelijke uitkomsten zijn mij niet duidelijk en ik ben bang dat de investeringen niet meer terugverdiend worden." Wij hebben het plan met z’n tweeën bekeken en teruggebracht naar de eenvoudige vraag: "Waarom doen we dit en wat moet eruit komen?" Wat bleek? Hij wist bij (te) veel onderdelen van het plan niet waarom ze ingezet zouden worden en wat het voor zijn bedrijf zou gaan betekenen.

Onherkenbare propositie

Was daarmee het plan van het bureau slecht? Nee, zeker niet. Maar deze ondernemer had niet écht begrepen wat de basis was. De propositie en de daarop gebaseerde product-marktcombinaties in het plan vormden een theoretisch, te algemeen verhaal. Daardoor was het niet zíjn verhaal.

Wat vervolgens gebeurde, is vervelend. Er werd aandacht gekocht voor zaken die door de (mogelijke) klanten van zijn bedrijf niet herkend werden. Het voelde niet comfortabel en de kans dat een potentiële klant zou afhaken vanwege de onherkenbare propositie, was levensgroot.

Het grote verschil met goede reclame is eigenlijk heel simpel: vertel het echte verhaal, jóuw verhaal. 

Een verhaal dat klopt

Het grote verschil met goede reclame is eigenlijk heel simpel: vertel het echte verhaal, jóuw verhaal. Dan bouw je aan vertrouwen, aangezien het verhaal klopt met hetgeen jouw medewerkers aan klanten leveren. En dan weet jij als ondernemer precies waarom je bepaalde reclame inzet en wat jij er mee wilt bereiken.

Daarbij is het belangrijk welk (reclame)medium je inzet. Immers, als je zelf goed nadenkt over wat je wilt vertellen en aan wie, dan ga je vanzelf nadenken over hoe je dat aan jouw doelgroep wilt gaan vertellen. Andersom, vanuit jouw doelgroep geredeneerd, bedenk je hoe en waar zij jouw boodschap het meest waarderen.

Als het jouw verhaal is dat je vertelt aan jouw klanten, dan bouw je werkelijk aan vertrouwen en koop je niet alleen de aandacht.

Met jouw reclamebureau bedenk je dan een media/middelenmix die écht resultaat oplevert, die bij jou past en die jouw boodschap goed overbrengt. Soms via de traditionele route en soms via de inzet van de digitale snelweg, met alles wat daarbij hoort. En ja, dat kost kruim. Maar ik weet één ding zeker: als het jouw verhaal is dat je vertelt aan jouw klanten, dan bouw je werkelijk aan vertrouwen en koop je niet alleen de aandacht.

In het kort:

  1. Denk na over jouw verhaal. Wat wil jij vertellen?
  2. Denk na over je doelgroep. Aan wie wil je het vertellen?
  3. Denk na over de plek waar je jouw doelgroep kan vinden.
  4. Maak samen met jouw bureau de keuze welke middelenmix je wanneer wilt inzetten.
  5. Bepaal voor jezelf wat de resultaten moeten zijn.
  6. Monitor het resultaat en stuur het tijdig bij.
  7. Reclame maken is dynamisch, het kost tijd. Investeer deze tijd

Veel plezier. Veel inzet. Veel resultaat.

Zorg dat iedereen die jij belangrijk vindt, weet wat jij wil vertellen. Neem jouw team ook mee bij de ontwikkeling van jullie reclame, zodat zij jouw boodschap op dezelfde wijze uitdragen.

Eén van de twee grootste kansen om jouw winst te verbeteren, zijn – naast productiviteit – het optimaliseren van zowel jouw marketing- als salesactiviteiten. Wil je hier meer over weten? Download dan ons rapport over het doorlopende onderzoek naar winstlekkages in het MKB.

Download de whitepaper