Om het rendement van diensten en producten te kunnen verhogen, focussen ondernemers zich vaak op het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen. Ook in onze praktijk gaat veel aandacht uit naar procesverbetering en het optimaal inrichten van de organisatie. Oftewel meer efficiency en een hogere klanttevredenheid om daarmee op de langere termijn een structureel hogere winst te realiseren.

Hoe zorg je er tegelijkertijd voor dat je voldoende blijft inspelen op nieuwe ontwikkelingen?

Optimalisatie versus innovatie

Optimalisatie is natuurlijk een belangrijk goed, maar als ondernemer moet je er wel voor waken dat dit niet al je aandacht opeist. Het gevolg zou kunnen zijn dat je onvoldoende zicht houdt op nieuwe (technologische) ontwikkelingen in de markt en er een discontinuïteit ontstaat met jouw product of dienst. Een bekend voorbeeld hiervan is KODAK die de introductie van de digitale camera een tijd lang negeerde. Of KPN die een soortgelijke dienst als Whatsapp te lang op de plank liet liggen, omdat aan SMS op dat moment nog genoeg werd verdiend.

Kansen voor het MKB

Optimalisatie van bestaande processen hoeft innovatie helemaal niet uit te sluiten. Zeker voor het MKB zijn op dat vlak voldoende kansen weggelegd. Door kortere lijnen kun je als MKB-ondernemer sneller en flexibeler inspelen op ontwikkelingen en word je minder snel afgerekend op korte termijn winst. Bovendien wordt innovatief ondernemerschap door de overheid sterk gestimuleerd, kom je hiermee al snel in aanmerking voor subsidiemogelijkheden en biedt investeren in innovatie diverse fiscale voordelen. Het is alleen zaak om die kansen ook te pakken!

Juiste keuzes maken

Het optimaal inrichten van je organisatie en innovatie zijn allebei erg belangrijk om groei te realiseren. Het is dus belangrijk om hierin de juiste keuzes te maken en te zorgen voor een goede balans. Verlies hierbij de toegevoegde waarde voor de klant en het hebben van de juiste mensen, de juiste systemen en processen niet uit het oog en laat tegelijkertijd innovatieve ideeën of nieuwe technologieën niet te lang op de plank liggen.

Houd jezelf op dit vlak eens een spiegel voor: In hoeverre is jouw organisatie in staat om te veranderen door steeds slimmer te werken én daarnaast voldoende tijd en geld te investeren in innovatie?

Om met de woorden van Charles Darwin af te sluiten:

It’s not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change.