Ben jij de ondernemer die wacht op de jaarrekening van de accountant om te weten of je het goed gedaan hebt? Vaak is dat, als je geluk hebt (de goede accountants daargelaten), pas na een aantal maanden in het nieuwe jaar, waardoor je weinig kans hebt om nog bij te sturen.

Ontwikkelingen gaan steeds sneller en je moet periodiek weten waar je met je onderneming staat. Dat niet alleen: je maakt vooraf doelstellingen voor waar je naartoe wil en je wil (maandelijks) toetsen of je deze doelen bereikt. Daarom is het essentieel om data te verzamelen, deze te transformeren in bruikbare informatie en deze informatie af te zetten tegen de doelstellingen. Op deze manier kun je voortdurend leren en jouw verbeteracties baseren op deze informatie.

Het is essentieel om data te verzamelen, deze te transformeren in bruikbare informatie en deze informatie af te zetten tegen de doelstellingen.

Stuur op basis van informatie

Je wil zelf aan het stuur van je onderneming zitten. Daarom heb je steeds actuele en juiste informatie nodig om te sturen. Met onderstaande actielijst kun je een plan maken om gerichte informatie over je activiteiten in jouw organisatie te krijgen.

 1. Bepaal wat je wil meten/weten en waarom.
 2. Bepaal wat je per dag, per week en per maand wil weten.
 3. Bepaal je concrete doelen.
 4. Toets per dag, week of maand hoe je realisatie is ten opzichte van deze doelen.
 5. Kijk niet alleen naar financiële informatie, maar ook naar onderliggende data die de financiële informatie beïnvloedt.
 6. Houd het simpel en gebruik de kerncijfers. Als je dieper wil graven kun je dat incidenteel doen.
 7. Geef elke verantwoordelijke de managementinformatie waar invloed op uitgeoefend kan worden.
 8. Houd het aantal kengetallen beperkt tot de meest wezenlijke.
 9. Kijk in hoeverre je de informatie automatisch kunt verkrijgen, zodat het geen of weinig tijd kost.
 10. Elk bedrijf is verschillend, waardoor er geen standaardlijst met de benodigde informatie is. Wel kun je handvatten aangereikt krijgen voor je branche of type bedrijf om erachter te komen welke informatie belangrijk is om mee te kunnen (bij)sturen.

Weet wat je resultaat is

Als je een goed werkend managementinformatiesysteem hebt, dan hoeft je accountant je achteraf niet te vertellen wat je resultaat is, maar weet je dat zelf al gedurende het jaar, van kwartaal tot kwartaal en van maand tot maand, misschien zelfs wel van week tot week.

Als je een goed werkend managementinformatiesysteem hebt, dan hoeft je accountant je achteraf niet te vertellen wat je resultaat is, maar weet je dat zelf al gedurende het jaar.

Voorbeelden van managementinformatie zijn:

 • Dagelijks: omzet en marge, productiviteit, servicegraden, ziekteverzuim, etc.
 • Wekelijks: omzet en marge per groep, liquiditeit, voorraad, debiteuren, etc.
 • Maandelijks: resultatenrekening versus begroting en vorig jaar, voor- en nacalculatie etc.

Anders dan wat de term ‘managementinformatie’ doet vermoeden, is dit geen informatie alleen voor het management, maar informatie om te managen. Dus voor elke medewerker die informatie heeft om zijn werk en bedrijfsprocessen te sturen. Het is profijtelijk voor iedereen die betrokken is bij de onderneming: jouw medewerkers voelen zich meer verantwoordelijk en willen ook echt gaan voor de haalbare doelen die gezamenlijk bepaald zijn. Het hebben van een goed werkend managementsysteem heeft daarbij een externe werking naar financiers en andere betrokkenen.

Maar vooral is het een groot voordeel voor jezelf: je weet waar je staat!  

Mijn omzet groeit. Waarom mijn banksaldo niet?

Soms komt het voor dat je er door de jaarrekening van de accountant achter komt dat je het afgelopen jaar, ondanks een omzetgroei, verlies hebt gedraaid. In ons e-book ‘Mijn omzet groeit. Waarom mijn banksaldo niet?’ leggen we uit wat daarvan de oorzaak is en geven we tips om dat te voorkomen.

New Call-to-action