Veel ondernemers zoeken continu naar mogelijkheden om hun kosten te verlagen. De keuze om mensen en machines niet tot hun volle beschikbaarheid in te zetten gaat daarom tegen hun overtuiging in. Toch kan er geld bespaard worden met een lagere bezettingsgraad. De gouden tip om geld te besparen, doorlooptijden te verlagen en klant- en medewerkerstevredenheid te verhogen, is dan ook: go with the flow!

Veel ondernemers zijn ervan overtuigd dat zij het meeste geld kunnen verdienen door mensen snel en hard te laten werken en machines vol te plannen. "We kunnen het ons niet veroorloven om middelen te verspelen, want onze kosten nemen dan toe!" is een veelgehoorde uitspraak.

Volledige bezettingsgraad

Het steeds verder verhogen van de bezettingsgraad van machines en mensen wordt traditioneel nagestreefd, het liefst tot de bezettingsgraad 100 procent is. Toch zien wij bij onze klanten dagelijks dat volgeplande mensen en machines leiden tot wachttijden en hoge voorraden onderhanden werk. Snel reageren op een klantvraag is niet meer mogelijk, omdat machines zijn volgepland en er dus geen ruimte is om iets tussendoor te doen. De onderneming gaat vervolgens van de ene spoedopdracht naar de andere.

“Volgeplande mensen en machines leiden tot wachttijden en hoge voorraden onderhanden werk.”

Dit betekent dat een (te) hoge bezettingsgraad leidt tot een grote toename van de doorlooptijd van het product of de dienst, waarmee de leverbetrouwbaarheid van de onderneming daalt.

Spoedorders, lange wachttijden en continu verschuivende planningen leiden op hun beurt tot een overbelasting van het personeel. Dit zorgt voor stress, onnodige fouten en (uiteindelijk) voor uitval onder het personeel.

Het traditionele productiviteitsdenken legt de focus op het reduceren van de bewerkingstijd, maar bij een groot deel van de bedrijven is dit maar een klein deel van de totale doorlooptijd. De doorlooptijd gaat vaak op aan het wachten op de volgende handeling, intern transport en andere zaken die als onvermijdelijk worden ervaren.

Focus op een kortere doorlooptijd

Door de focus te verleggen van een hoge bezettingsgraad naar een kortere doorlooptijd, zal de snelheid om het product of dienst te kunnen leveren toenemen en is de onderneming in staat om een hogere leverbetrouwbaarheid te halen zonder de kosten per eenheid te verhogen. Dit kan alleen gerealiseerd worden door een 'flow' door de organisatie te creëren, met lage voorraden in het bedrijf en middelen die niet langer tot het maximum van hun capaciteit worden belast.

“Door de focus te verleggen naar een kortere doorlooptijd, neemt de snelheid om te kunnen leveren toe en wordt een hogere leverbetrouwbaarheid gehaald.”

Visualiseer je bedrijf daarvoor als een rivier die over stenen kabbelt. Je verlaagt telkens opnieuw het waterniveau (de doorlooptijd en voorraden) en bekijkt welke stenen er boven komen (middelen die een bottleneck gaan vormen, zoals een medewerker die slechts één machine kan bedienen of een machine die nodig is voor het merendeel van de producten). Door deze 'stenen' weg te werken, verbeter je je bedrijf op het gebied van snelheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit, kwaliteit, zelfregeling en motivatie. Dit levert uiteindelijk meer klanten en ook het meeste geld op!

Wat nu als blijkt dat het personeel een bottleneck is bij het creëren van een goede flow door de organisatie? Dan is het tijd om het gesprek aan te gaan, zodat medewerkers wel bij kunnen dragen aan de optimalisatie van de doorlooptijd. Lees meer over de manieren om het gesprek aan te gaan in de whitepaper 'Haal meer uit je personeel'. 

Download de whitepaper