Zo nu en dan klankborden met je partner, een kennis of collega-ondernemer is belangrijk. Maar de behoefte aan advies van een ervaren sparringpartner blijft. Een (niet-vrijblijvende) raad is voor mkb-ondernemingen van essentieel belang.

Deze houdt toezicht op het beleid en opereren van het bedrijf. Als ondernemer kun je kiezen voor een Raad van Commissarissen (RvC) of voor een Raad van Advies (RvA). Welke is voor jou het meest relevant?   

RvC versus RvA

De RvC is een formeel orgaan dat wettelijke verplichtingen en bevoegdheden met zich meebrengt. Voor grote ondernemingen is een RvC verplicht, terwijl een mkb-onderneming er vrij voor kan kiezen.

Maar ook bij een vrijwillige keuze voor een RvC zijn wettelijke verplichtingen en bevoegdheden van kracht. Zoals de macht om directieleden te ontslaan en de plicht om toezicht te houden op het bestuur.

Een RvA is geen formeel wettelijk orgaan. Deze raad bepaalt onderlinge afspraken en verhoudingen die niet wettelijk worden opgelegd. Een RvA kan adviseren, kennis inbrengen en een netwerk inzetten. Ook kan deze meedenken over financiën, organisatie, markten, visie en strategie, zonder op de stoel van de ondernemer plaats te nemen.

De directie is dagelijks bezig met de onderneming en wordt door een raad tegen bedrijfsblindheid beschermd.

Welke kies je?

Waar de niet-formele binding van een RvA vaak beter bij een kleine onderneming past, is de formele relatie van een RvC doorgaans gepaster (of zelfs verplicht) bij een grote onderneming. Aan het optimaal functioneren van raden ligt afstemming ten grondslag. Welke rapportages ontvangt de raad? Welke vergaderfrequentie wordt gehanteerd?

Of je nu kiest voor een RvC of RvA; iedere organisatie is gebaat bij (een) goede raad. Deze biedt ervaring en deskundigheid, en brengt daarmee scherpte in het bedrijf. De directie is dagelijks bezig met de onderneming en wordt door een raad tegen bedrijfsblindheid beschermd.

Daarnaast heeft een raad ook een representatieve functie. De geloofwaardigheid naar externen wordt ermee versterkt. Financiële instellingen en andere stakeholders zien een raad veelal als teken van professionaliteit en structuur.

Kortom; gun jezelf een goede raad!