Weinig ondernemers zullen tegenwoordig klagen over gebrek aan omzet of bedrijfsactiviteit. Je dagen worden gemakkelijk gevuld met allerhande activiteiten en je medewerkers hebben er hun handen vol aan om de zaken draaiende te houden. Veel ondernemers zijn verheugd over het feit dat het weer drukker is (en soms zelfs te druk) als ze het vergelijken met vier jaar geleden. Geen wolkje aan de lucht. Of misschien toch wel?

Met de kennis van vandaag wijzen onderzoeken op een lagere economische groei na 2019. De rente zal dan gaan stijgen, prijsstijgingen zijn te verwachten en vooral op de arbeidsmarkt zal schaarste zich meer gaan laten voelen. Dat zijn nieuwe omstandigheden waar je jouw onderneming op kan voorbereiden. Daarom is het zaak om nu vooral te gaan werken aan je onderneming door jezelf drie vragen te stellen:

1. Verbeter ik voortdurend de productiviteit in mijn onderneming?
Landelijk onderzoek (van onder andere het Ministerie van Economische Zaken en Rabobank Nederland) wijst uit dat in de voorgaande jaren de productiviteitsverbetering van MKB-onderneming (10-49 fte) internationaal gezien achterblijft en in absolute termen niet of nauwelijks groeit. Omzetgroei en stijging van het bedrijfsresultaat zijn niet de juiste indicatoren om verbetering in de productiviteit te kunnen meten. Daarvoor zijn onder andere specifieke prestatie-indicatoren nodig als stimulans voor het realiseren van procesverbetering.

Omzetgroei en stijging van het bedrijfsresultaat zijn niet de juiste indicatoren om verbetering in de productiviteit te kunnen meten.

2Hoe kan ik meer uit mijn medewerkers halen?
Je succes als ondernemer meet je niet alleen via kwantitatieve cijfers. Wij horen vaak van ondernemers dat zij meer plezier in hun werk willen ervaren en graag bezig zijn met de toekomst van hun onderneming. Dat betekent wel dat je onderneming op (bijna) alle onderdelen zelfstandig moet kunnen functioneren zonder de voortdurende gevraagde en ongevraagde operationele bemoeienis van jou. Medewerkers die zien dat zij een functionele en gewaardeerde bijdrage leveren aan je onderneming zijn vaak productiever, gaan meedenken, tonen initiatief en gedragen zich meer collegiaal en loyaal (teamspelers!).

Je succes als ondernemer meet je niet alleen via kwantitatieve cijfers.

Een extra reden om meer zorg aan de ontwikkeling van je medewerkers te gaan besteden is dat naar verwachting de arbeidsmarkt na 2022 nog krapper zal worden dan nu al het geval is.

3. Trek ik de juiste klanten aan?

In tijden van economische stagnatie is vrijwel iedere nieuwe klant welkom. Voorbeelden van (MKB-)ondernemingen die bewust verliesgevende orders accepteerden om hun omzet op peil te kunnen houden zijn bekend. Nu de tijden veranderd zijn kun je enerzijds een selectie aanbrengen in je klantenbestand en anderzijds een gerichte acquisitiestrategie gaan uitzetten. Naast het selecteren op onder andere de resultaatbijdrage per klant, is het van nog groter belang om proberen te achterhalen wat hun primaire drijfveer is om met jou zaken te doen en of dat aansluit (en blijft aansluiten) op jouw aanbod. Met deze grondige aanpak verhoog je de kwaliteit van je bedrijfsvoering en zorg je voor continuïteit.

Blijf je onderneming verbeteren

Nadenken over bovengenoemde vragen kan een aanzet zijn tot het doorvoeren van meer gerichte veranderingen en verbeteringen in je onderneming. Wanneer je er als ondernemer alleen voor staat kan het soms lastig zijn om te zien waar en hoe je onderneming verbeterd kan worden. In ons e-book 'Ondernemer, je hoeft er niet alleen voor te staan' vertellen we je daarom graag wat je kunt doen. 

Download de business case