Veel ondernemers merken dat de economie weer op volle toeren begint te draaien. Bijna alle sectoren in het bedrijfsleven maken een bloeiende groei door. De productie in Nederland neemt zelfs al 50 maanden achtereenvolgend toe! Hopelijk geldt dit ook voor jouw onderneming. Al je aandacht en die van je organisatie richt zich nu waarschijnlijk op het verwerken van alle klantvragen, orders en opdrachten. De dagen vliegen voorbij en je prijst je gelukkig dat het andere tijden zijn. De grote vraag is echter: hoe lang blijft de markt zo, en als de markt verandert, wat betekent dit dan voor jouw onderneming? Met andere woorden: ben je voldoende voorbereid op toekomstige ontwikkelingen?’

Investeer tijd in de toekomst

Onze stelling is dat je goed voorbereid bent, mits je minimaal 5 procent van jouw tijd investeert in de toekomst van je onderneming. Ondernemers die zich in de voorgaande periode goed voorbereid hebben op de veranderingen in de markt, zijn nu duidelijk succesvoller dan hun concurrenten. Maar ook voor hen geldt dat zij tijd blijven investeren in de toekomst om die voorsprong te behouden.

Ondernemers die zich in de voorgaande periode goed voorbereid hebben op de veranderingen in de markt, zijn nu duidelijk succesvoller dan hun concurrenten.

Delegeer

De hiervoor benodigde tijd haal je onder andere uit werkzaamheden die niet noodzakelijk door jou gedaan hoeven te worden. Dit noemen wij ook wel ‘de onderneming voor jou laten werken’. Dit heeft een dubbel voordeel: jij hebt meer tijd om vooruit te kijken en je werknemers ondervinden meer zelfstandigheid, wat zich vaak vertaalt in een hogere betrokkenheid bij de onderneming. En deze betrokkenheid zullen je klanten ook snel gaan ervaren.

Delegeer werkzaamheden die niet noodzakelijk door jou gedaan hoeven te worden.

Als jij, met jouw team, gericht aan de slag gaat met de ontwikkelingen in de markt, zal je snel drie andere voordelen zien:

  1. Je krijgt meer oog voor de werkelijke behoeften van je belangrijkste klanten.
  2. Je kunt een nadrukkelijkere samenwerking gaan overwegen met leveranciers die over toegevoegde waarde beschikken.
  3. Je hebt meer oog voor de levenscyclus van de door jouw bedrijf aangeboden producten en diensten.

Blijf aan zet

Een ander voordeel dat uit deze benadering naar voren kan komen is dat je kunt proberen samen te werken met je concurrenten door jullie krachten te bundelen. Hiermee kun je eventuele gezamenlijke efficiency-verbeteringen benutten (denk hierbij aan inkoop, ICT en logistiek). Jij bent en blijft hierdoor aan zet, niet de concurrentie!

Een toekomstbestendige onderneming

Door samen met je team gedurende tenminste ieder kwartaal gericht en consequent aan de toekomst te werken (gericht op je klanten en afzetmarkten), krijg jij een helder beeld van de onderdelen van je onderneming die je moet verbeteren, waar investeringen nodig zijn en waar in de komende jaren de echte prioriteiten liggen. Het resultaat hiervan zie je op verschillende gebieden terug, zoals:

  • Een betere klantrelatie (hogere loyaliteit)
  • Een efficiënter verloop van bedrijfsprocessen (incl. kwaliteitsverbetering)
  • Meer betrokken en gemotiveerd personeel
  • Betere financiële resultaten

Vanuit deze positie blijf je met jouw team in periodieke opvolgende sessies de ontwikkelingen bewaken en pro-actief opvolgen. Wellicht heb je plannen om de onderneming op termijn over te dragen. Ook in dat geval is het belangrijk dat je onderneming toekomstgericht actief is, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft, zeker in de eerste jaren na de overname.

Ga jij de uitdaging aan?    

Wil jij ook vooruit blijven kijken om de toekomst van je onderneming veilig te stellen? Neem dan contact op met een Thexton Armstrong-adviseur voor een vrijblijvend gesprek!

Maak vrijblijvend kennis