“Waren mijn medewerkers maar net zo ondernemend als ik” en “Ze werken alleen maar voor hun maandsalaris” zijn van die opmerkingen die je vaak hoort in ondernemerskringen. Worstel jij met enige regelmaat met het gedrag van jouw werknemers? Dan worstel je in veel gevallen feitelijk met jouw eigen irritatie hierover. In deze blog leg ik uit waarom je tijdig een gesprek moet aangaan en hoe je je emoties daarbuiten laat.

Ongewenst gedrag accepteren kan leiden tot vervelende situaties.

Ik begrijp dat het niet altijd even makkelijk is om een medewerker aan te spreken op zijn of haar gedrag. Je gaat een confrontatie aan, terwijl veel mensen juist streven naar harmonie en conflict mijden. Echter, ongewenst gedrag klakkeloos accepteren kan leiden tot vervelende situaties.

Neem bijvoorbeeld iemand die elke dag een kwartiertje te laat komt of wat extra pauze neemt. Dit telt al snel op naar een paar weken extra 'vrij per jaar'. Bij Thexton Armstrong drukken we dit in winstlekkage uit. Extra vrij betekent minder productiviteit en dus minder bijdrage aan de omzet en winst. Tel dat maar eens uit op jaarbasis. De vraag is wat kun je eraan doen?

“Ja, maar ze zijn ook altijd bereid om 's avonds een kwartiertje langer door te werken.”

Verschuilen achter excuses

In mijn werk als persoonlijk bedrijfsadviseur hoor ik allerlei argumenten om medewerkers niet aan te spreken op hun gedrag, zoals: "Ja, maar ze zijn ook altijd bereid om 's avonds een kwartiertje langer door te werken."

Als je je irriteert aan het gedrag van je medewerker, maar je spreekt hem of haar er niet op aan, ga dan goed bij jezelf te rade je geen excuus gebruikt om te 'ontsnappen' aan een broodnodig gesprek. Soms moet je doorpakken en door de zure appel heen bijten.

Het gesprek aangaan

Ga je het gesprek aan, probeer dan je eigen emotie en interpretatie buiten de deur te houden. Geef feitelijk aan wat je ziet, hoort of constateert. Geef aan wat het met jou doet en blijf weg van (emotionele) kwalificaties als ‘je bent lui’ en ‘je kunt niet vroeg opstaan’, want dat zijn interpretaties van jou.

In plaats daarvan kun je beter iets zeggen in de trant van: "Ik constateer dat je deze week voor de derde keer te laat voor onze afspraak bent. Dat vind ik vervelend en geeft me het gevoel dat je onze afspraak niet zo belangrijk vindt. Kunnen we afspreken dat...".

Normen afspreken

Stel iemand komt – zoals in het zojuist benoemde voorbeeld – later op een afspraak met jou en zegt dat dit komt doordat hij of zij eerst nog een vraag van een klant moest beantwoorden. Jij vindt dit respectloos naar jou toe, maar de medewerker vindt het getuigen van respect naar jullie klanten.

Jullie zijn het eens over de waarde 'respect hebben voor elkaar'

In dit geval zijn jullie het eens over de waarde 'respect hebben voor elkaar', maar kennelijk niet over de gedragsnorm die daarbij hoort. Spreek daarom niet alleen de belangrijkste bedrijfswaarden af, maar maak ook de vertaling naar wat dat concreet betekent in bepaalde situaties of voor bepaalde rollen.

Het gedrag wordt dan expliciet en dat maakt elkaar erop aanspreken ook makkelijker.

Jouw medewerkers zijn de belangrijkste drijver voor de groei van je onderneming. Download de whitepaper 'Haal meer uit je personeel' en lees hoe je een 'winning team' creëert.

Download whitepaper

Tip: lees eens het boek van Gytha Heins 'Aanspreken? Gewoon doen!'. Een praktisch boek over aanspreken in de praktijk. Als je meer inzicht wilt hebben in het voeren van gesprekken met jouw medewerkers, neem dan het 'Grote Gesprekken Boek', waar mijn collega Bennie Schulte aan meewerkte.