Roel Jansen had met RJ Networks & Beveiliging een succesvol bedrijf opgebouwd. De resultaten waren goed en de bedrijfsvoering leek op orde. Toch wilde Roel graag doorgroeien met zijn bedrijf, maar wist niet goed hoe. Hij had het immers al druk genoeg. Samen met Koen Berghuis van Thexton Armstrong heeft hij geleerd dat hij meer kan bereiken door minder te doen.

RJ Networks & Beveiliging is 15 jaar geleden gestart door Roel Jansen en is de afgelopen jaren doorgegroeid van 4 naar 40 medewerkers. De organisatie bestond uit verschillende afdelingen die vaak los van elkaar werkten. Zo was de afdeling calculatie vooral gefocust op het maken van offertes en niet altijd bezig met het uiteindelijke projectresultaat. Ook waren niet alle medewerkers doordrongen van de doelstellingen van het bedrijf. Roel hield voornamelijk het overzicht en had vooral een korte termijn focus; de waan van de dag voerde hierbij de boventoon. Het gevolg was dat de toekomstplannen in de bureaula bleven liggen.

hands-desk-office-working.jpg

Deze punten kwamen duidelijk naar voren toen Koen en Roel dankzij een gezamenlijke relatie met elkaar in contact kwamen. Roel had daarvoor niet eens gedacht aan een samenwerking met een adviesbureau. “We dachten dat het lekker liep en hadden een goed jaar achter de rug”, vertelt Roel. Echter legde Koen precies bloot waar de pijn zat om verder te groeien en zo is het balletje gaan rollen.

“We dachten dat het lekker liep en hadden een goed jaar achter de rug”

De punten waar winst te behalen viel waren duidelijk: efficiënter werken, betrokkenheid van medewerkers vergroten en sturen op lange termijn doelstellingen. Om dit te kunnen realiseren, heeft Roel besloten om de organisatie opnieuw in te delen. Geen traditionele afdelingen, maar projectteams. “Elk projectteam is verantwoordelijk voor een project van A tot Z. Dit in tegenstelling tot onze oude werkwijze. Hiervoor droegen verschillende medewerkers de verantwoordelijkheid voor slechts één onderdeel van een project en was er geen samenwerking tussen de medewerkers onderling”, aldus Roel.

Dankzij deze verandering voelen medewerkers zich nu veel meer betrokken. Ze worden mede-eigenaar van een project en zijn van begin tot eind hierbij betrokken. “Medewerkers krijgen de vrijheid om eigen keuzes te maken en te ondernemen binnen de organisatie. Dit alles binnen de kaders van de doelstellingen die we met ons bedrijf willen bereiken.”

teamwork-383939_1920.jpg

Een ander voordeel is dat RJ Networks & Beveiliging is ontsnapt aan de waan van de dag. Het hebben van doelstellingen geeft iedereen focus. De lange termijn doelstellingen hebben wij vertaald naar doelstellingen die binnen een maand gerealiseerd moeten worden. Omdat iedereen betrokken is en zich verantwoordelijk voelt voor die doelstellingen, zijn ze in staat om de korte en lange termijn doelstellingen te behalen. “Veel ondernemers denken dat ze alles het beste zelf kunnen doen. Ik heb geleerd dat hoe meer ik loslaat en overdraag aan medewerkers, hoe meer ik me op de visie voor de lange termijn kan focussen en hoe beter het gaat”, aldus Roel. “Ik bereik dus meer door minder te doen, mooi toch!”

“Ik bereik dus meer door minder te doen, mooi toch!”

Roel zet zijn medewerkers op een innovatieve manier in. Dit heeft hem zelfs de titel Ambassadeur van Brabants Besten opgeleverd. Een mooie beloning voor al het werk dat hij en zijn team hierin hebben gestoken.

Wil jij dat nou ook? Meer bereiken door minder te doen? Begin dan bij het begin en ontdek eerst waar er in jouw bedrijf winst wegvloeit. Daar kom je achter met onze winstlekkage quiz. Ontdek zelf hoe jouw onderneming er voorstaat - en doe de quiz nu:

Doe de winstlekkage quiz