In onze winstlekkage-analyse kijken we naar jouw inzicht in je liquiditeit op korte- en lange termijn. Hoe is dat voor jouw bedrijf? Heb jij zicht op de exacte inkomende en uitgaande betalingen? Hou je 'gewoon' de stand van je bankrekening(en) in de gaten of heb/wil je meer inzicht?

Twee begrippen die regelmatig door elkaar gehaald worden zijn cashflow en liquiditeitsbegroting. Beide begrippen zijn belangrijk om te beheersen.

Cashflow (prognose):

De cashflow laat zien hoe de winstgevendheid van je bedrijf zich ontwikkelt. Dit is vaak van belang bij een financieringsaanvraag, omdat de geldschieter wil zien of er voldoende resultaat geboekt wordt om de rente te betalen en de lening af te lossen. Er zijn verschillende definities van een cashflow, waarbij de uitleg voor banken een goede werkbare definitie is:

  • De ontwikkeling van de verwachte omzet, inkoop en algemene kosten in de komende maanden. 'Verwacht' betekent dat het waarschijnlijk, maar niet 100 procent zeker is.

In feite ben je zelf eigenlijk ook een geldschieter, door meer of minder winst op te nemen en te investeren in je bedrijf.

De liquiditeitsbegroting gaat over de ontwikkeling van het beschikbare geld de komende periode.

Liquiditeitsbegroting:

De liquiditeitsbegroting zorgt voor de aansluiting tussen de korte termijn (pakweg vier tot acht weken) en de langere termijn (zeg een maand of twaalf). De liquiditeitsbegroting gaat over de ontwikkeling van het beschikbare geld de komende periode. Wij hanteren deze definitie:

  • De ontwikkeling van het beschikbare geld de komende periode, gebaseerd op het huidige saldo en de reeds vaststaande bedragen (inclusief btw) die in deze periode betaald of ontvangen worden. 'Vaststaand' betekent hier dat het vrijwel 100 procent zeker is, omdat facturen al verstuurd en/of ontvangen zijn en afspraken over termijnen zijn gemaakt.

De lengte van deze periode is vooral afhankelijk van hoe snel een bepaalde investering zich terug moet verdienen. De ontwikkeling van de liquiditeit gaat echter over de korte termijn: welke klanten moeten echt op tijd (gaan) betalen om onze medewerkers en leveranciers tijdig te betalen? En wanneer het echt krap wordt: welke leveranciers kun je om uitstel vragen en welke afspraken kun je met de belastingdienst maken? De aansluiting met de lange termijn wordt gemaakt door het eindsaldo van de liquiditeitsbegroting van de maand op te nemen in de cashflow prognose.

Wil je een goede balans tussen plezier en inkomen? Dan moet je goed op je cashflow en liquiditeit kunnen sturen.

Zorg voor voldoende inzicht

Wat heb je hier nu aan als ondernemer? Als je jouw bedrijf stuurt op basis van gevoel over de omzet(ontwikkeling) en je banksaldo, dan is daar zolang het goed gaat niets mis mee. De crux zit 'm wel in 'zolang het goed gaat' en er altijd voldoende liquide middelen zijn om aan de verplichtingen te voldoen. Wat mij betreft bepaal je zelf wat 'goed gaan' voor jou betekent. In de praktijk is dit vaak een optelsom van plezier, vrije tijd en inkomen, zowel nu als in de toekomst. Wil je hier een goede balans in ontwikkelen en beheren, dan moet je goed op je cashflow en liquiditeit kunnen sturen. Dat doe je door hiervan overzichten te maken.  

Een cashflowoverzicht maken (maandelijks of eens per kwartaal)

  • Neem het eindsaldo van het einde van de betreffende maand uit de liquiditeitsbegroting.
  • Tel daar bij op het saldo van de te verwachten omzet (exclusief btw) in die maand.
  • Trek daar vanaf het saldo van de te verwachten inkopen (exclusief btw) in die maand.
  • Trek hier ook vanaf het totaal van de algemene kosten (voor zover nog niet in de liquiditeitsbegroting opgenomen).
  • Tel hier bij op de te ontvangen btw en trek de te betalen btw er vanaf.
  • Trek hier het verschil vanaf tussen de te ontvangen btw en de te betalen btw omdat dit verschil de volgende maand of het volgend kwartaal moet worden afgedragen.
  • Begin elke maand met het eindsaldo van de cashflow in de voorgaande maand.

Een liquiditeitsbegroting maken (één of tweewekelijks)

De meeste boekhoudprogramma’s kunnen vaak wel een overzicht van je liquiditeit maken, maar zo'n overzicht geeft meestal de totalen over de maanden weer. Als je liquiditeit krap is (bijvoorbeeld door stevige groei of slechte resultaten) is dat onvoldoende om te sturen. Maak daarom een overzicht van openstaande debiteuren- en crediteurenbetalingen (inclusief btw) en sorteer deze op betalingsdatum. Zo kan je eenvoudig per dag het saldo berekenen en weet je meteen of je die dag voldoende ruimte hebt om je betalingen op tijd te doen.

Om dit overzicht compleet te maken voeg je hier de vaste bedragen aan toe die meestal nog niet meteen via een factuur geboekt worden, zoals de loonbelasting, het totaal van de nettolonen of de btw-afdracht en teruggave. Mocht je boekhoudsysteem het goede overzicht niet weergeven, dan kun je uit je gemaakte overzicht (bijvoorbeeld in een spreadsheet) heel eenvoudig afleiden met welke klant en/of leverancier je snel afspraken moet maken.

Groeit je omzet, maar je banksaldo niet?

Als je deze twee overzichten maakt, kan je ontdekken dat je een omzetgroei niet terugvindt op je banksaldo. In ons e-book 'Mijn omzet groeit. Waarom mijn banksaldo niet?' vertellen we waarom dit het geval is en geven we tips om ervoor te zorgen dat je jouw omzetgroei wél terugziet op je bankrekening.

New Call-to-action