De positieve berichten over de stand van de Nederlandse economie zijn talrijk. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat ondernemers nog nooit zo optimistisch waren. Tegelijkertijd zijn er geluiden dat de motor hapert, dat een vijfde van de ondernemers tegen belemmeringen aanloopt door een tekort aan personeel.

Bovenstaande klinkt tegenstrijdig, maar een voorbeeld uit de praktijk illustreert dat beide waar zijn. Een ondernemer die op maat concepten levert voor events en beurzen, krijgt de ene na de andere aanvraag binnen voor zijn product. Op basis daarvan heeft hij een positieve verwachting over zijn omzet en winst voor dit jaar en 2019. De uitdaging is echter dat zijn toeleveranciers niet of laat reageren op zijn offerteaanvragen, omdat ook zij het werk niet aan kunnen. Dit heeft hem al een paar opdrachten gekost en hij loopt achter op zijn prognoses.

NLGroeit: Groei niet voor iedereen
Een interessant onderzoek verscheen in het kader van NLGroeit, een initiatief van de overheid, om het MKB in Nederland te laten groeien. De conclusie van dit onderzoek is dat slechts een klein percentage van het Nederlandse MKB groeit (15 procent!). En dit zijn met name jonge, startende bedrijven die met innovatieve oplossingen komen en niet worden gehinderd door tradities en investeringen uit het verleden. De groep van stabiele en krimpende bedrijven is de afgelopen jaren toegenomen van ongeveer 60 procent naar ruim 80 procent van het totaal. Ter verduidelijking: als de economie groeit met 3,3 procent zoals in 2017 en je bedrijf is ook ongeveer 3 procent gegroeid dan blijf je dus stabiel.

Het rapport geeft ook een verklaring. 90 procent van de ondernemers verwacht dat hun bedrijf er over drie jaar ongeveer hetzelfde uit zal zien. Een conservatieve kijk op de toekomst en onderschatting van de impact van technologische en maatschappelijke veranderingen.

90 procent van de ondernemers verwacht dat hun bedrijf er over drie jaar ongeveer hetzelfde uit zal zien.

De onderzoekers geven dan ook duidelijke tips: richt je op het vergroten van de arbeidsproductiviteit (omdat nieuwe medewerkers moeilijk te vinden zijn) en besteed aandacht aan de mogelijkheden om veranderingen door te voeren, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Welke ondernemer ben jij?

Wat kun je hier nu mee als ondernemer? Het belangrijkste is om eens op jezelf te reflecteren: hoe kijk jij tegen de toekomst aan? In welke ondernemer herken je jezelf?

Denk je als de ondernemer die ik recent sprak die zei “Mijn strategie is heel simpel: zoveel mogelijk producten verkopen. Dat zal over drie jaar niet anders zijn, dus waarom zou ik tijd aan mijn strategie besteden?” Of herken je jezelf meer in de ondernemer die tot de conclusie is gekomen dat zijn klanten veel meer hoogwaardig werk van zijn team verwachten en een verschuiving ziet naar een digitale wereld. Op basis daarvan heeft hij nu een aantal moeilijke beslissingen genomen, waaronder het afscheid nemen van medewerkers en klanten die niet mee kunnen of willen in deze verandering. De ruimte die daardoor ontstaat geeft hem de kans te investeren in jong, nieuw talent en in klanten die ook in de toekomst bij hem passen.

Bereid je goed voor

Het is dus belangrijk je goed voor te bereiden op de toekomst. De prognoses zijn positief, maar er liggen gevaren op de loer die een grote impact kunnen hebben op je onderneming wanneer je hier geen rekening mee houdt. Denk na over je strategie en je personeelsbeleid, maar ook over technologische ontwikkelingen die van toepassing kunnen zijn op jouw bedrijf. Zolang je met deze scenario’s rekening houdt, is er een goede reden om optimistisch te zijn!

Mijn omzet groeit. Waarom mijn banksaldo niet?

Merk jij ook dat de opdrachten binnenstromen en je omzet is toegenomen, maar zie je dit niet terug in je winst? Lees dan ons gratis e-book en ontvang tips over hoe je ervoor zorgt dat een omzetgroei zich ook vertaalt in een winstgroei!

New Call-to-action