Vorige week las ik in de krant dat het de Dutch Happiness Week was, met veel aandacht voor werkgeluk. Tien jaar geleden hoorde ik er niemand over. 'Geluk'  was iets voor na het werk en in de vakantie. Nu blijkt een flinke industrie rond werkgeluk te zijn ontstaan. Ik las dat er zelfs een opleiding tot 'werkgelukdeskundige' is gestart. Wat mij betreft zeker geen nominatie voor 'woord van het jaar' waard. Dit heeft natuurlijk alles van doen met de huidige arbeidsmarkt. In een crisis geldt het motto "De klant is koning", maar in een hoogconjunctuur kan je beter spreken van "de werknemer is koning."

Waar sla jij jouw slag om talent?
De krapte op de arbeidsmarkt, zeker in bepaalde branches zoals de bouw en ICT, is erg groot. Werkgevers weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen om goede medewerkers te werven én te behouden! Smartphones, ballonvaarten; zelfs kleine middenklassers worden beloofd in ruil voor een handtekening. Het nieuwste wapen in de slag om talent is 'werkgeluk'. Bedrijven zien steeds meer in dat werkgeluk een belangrijk onderdeel van de strategie moet zijn om werknemers binnen te krijgen en te houden. Sommige organisaties hebben inmiddels een Chief Happiness Officer in dienst, wiens enige taak is te waken over het werknemersgeluk.

Hoe meet jij geluk in jouw organisatie?
Maar wat is werkgeluk eigenlijk en hoe meet je het? Er zijn verschillende definities in de omloop, maar het beste is samen met je werknemers de definitie vorm te geven in een aantal concrete punten die voor hen belangrijk zijn. Online vond ik nogal wat basisvoorwaarden voor en pijlers onder werkgeluk. De volgende vijf thema’s komen steeds weer terug:

  1. Zelfstandigheid
  2. Zingeving
  3. Relaties
  4. Dynamiek
  5. Persoonlijke groei

Start met een nulmeting door je werknemers op elk van deze thema’s een cijfer te laten geven. Laat ze om de paar weken opnieuw een score geven en kijken hoe het werkgeluk zich door de tijd heen ontwikkelt. Daalt het cijfer op een bepaald thema, dan kan je direct en gericht, met jouw team, actie ondernemen.

Wat bepaalt voldoening in het werk bij jouw werknemers?
De vraag blijft: hoe bevorder je als werkgever het werkgeluk van je medewerkers? Vandaag de dag worden mensen steeds minder (alleen) gemotiveerd door geld. Werk gaat steeds meer om waardering en voldoening, om te kunnen zijn wie je bent. Mensen raken geïnspireerd als ze bij een organisatie werken waar ze voelen dat de medewerker centraal staat. Neem iemand mee uit eten als je ziet dat hij of zij te veel hooi op de vork neemt. Praat bij een kop koffie over (privé)zaken waarmee de medewerker worstelt. Als werkgever ben je een belangrijk hoofdstuk in het levensverhaal van een werknemer. Zorg ervoor dat die tijd goed is geweest. Iedere mooie herinnering start met een mooie belevenis. Vier daarom belangrijke momenten; de successen, de jubilea en verjaardagen met het hele bedrijf.

Als werkgever ben je een belangrijk hoofdstuk in het levensverhaal van een werknemer. Zorg ervoor dat die tijd goed is geweest. Iedere mooie herinnering start met een mooie belevenis.
Wanneer beïnvloedt ‘medewerkersgeluk’, het klantengeluk?
Stel jezelf de vraag: hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn medewerkers hun werk prettiger en dus beter kunnen uitvoeren? Zeker de jonge generatie die zich nu aandient, is bezig met het continu vernieuwen van zichzelf. Die groep wil ondernemerschap laten zien. Zelf verantwoordelijkheid nemen en krijgen. Geef ze die! Medewerkersgeluk leidt tot minder ziekteverzuim en hogere productiviteit, maar bovenal: medewerkersgeluk leidt tot klantengeluk. Zo simpel is het.

Haal alles uit je personeel
Thexton Armstrong is niet alleen begaan met jouw winstontwikkeling, maar ook met jouw werkgevers- en werknemersgeluk. Een ander ogenblik om het geluk van werknemers te bespreken is tijdens functioneringsgesprekken. In onze whitepaper 'Haal meer uit je personeel' geven we praktische tips voor het houden van dit gesprek.

Download de whitepaper