Het einde van het jaar 2018 komt snel dichterbij. Heb jij al nagedacht over je ondernemersambities voor 2019 en daarna? Deze 5 tips helpen je om nog betere prognoses te maken.

1. Maak helder wat je wilt, kunt en gaat doen
Prognoses zijn niets anders dan cijfermatige weergaven van je gemaakte plannen. Het gaat om meetbare, te verwachten prestaties. Niet alleen financiële prestaties spelen een rol, maar bijvoorbeeld ook het aantal producten dat je wilt gaan verkopen in het buitenland. In de praktijk gaat het eenvoudigweg om:

  • Wat je als ondernemer wilt;
  • Wat je onderneming kan;
  • Wat je onderneming gaat doen.

2. Onderbouw je prognoses op basis van ervaring

Door prognoses goed te onderbouwen worden ze betrouwbaarder. Uw ervaring speelt daarbij een grote rol, zeker aangezien prognoses doorgaans worden opgesteld voor meerdere jaren. De horizon hangt daarbij af van hoe lang jouw bedrijf al bestaat. De meest cruciale vraag is daarbij: heb je in het verleden min of meer ‘grip’ gehad op de gebeurtenissen in en om jouw bedrijf

3. Meet hoe je presteert ten opzichte van de prognose 

Meet periodiek hoe je presteert ten opzichte van je planning. Dit biedt je de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Een externe partij kan je bij dit proces ondersteunen en scherp houden door je erop aan te spreken als zaken niet lopen zoals gepland. Je krijgt dan een spiegel voorgehouden waardoor jij en je team op tijd de koers bij kunnen stellen.

Je kunt het etiket niet lezen als je zelf in het potje zit.

4. Vraag hulp als je minder goed bent in prognoses maken

Als je weinig ervaring hebt in het maken van meerjarige prognoses is het zeer verstandig om de hulp van een externe expert in te roepen. Deze deskundige ondersteunt je niet alleen bij het opstellen van een betrouwbare prognose, maar leert je ook hoe je dit de volgende keer zelf kan doen. Door een expert te betrekken, krijg je een andere kijk op jouw bedrijf. Daarom zeg ik wel eens: ‘Je kunt het etiket niet lezen als je zelf in het potje zit.’

5. Pas strategie en prognoses aan op basis van prestatiemetingen
Prognoses zijn onderdeel van jouw strategisch proces. Het is belangrijk dit te realiseren en in de praktijk te brengen. Dit proces bestaat in feite uit een cirkel van strategie-, prognose- en prestatiemetingen. Op basis van de prestatiemeting pas je mogelijk jouw strategie en/of prognoses aan, waarbij je natuurlijk ook de marktontwikkelingen meeneemt.

Je hoeft er niet alleen voor te staan
Als ondernemer hoef je er niet alleen voor te staan. Thexton Armstrong kan je ondersteunen. Maar, wij ‘vangen geen vissen’ voor ondernemers.  Wij leren je juist hoe je nog slimmer meer ‘vissen’ kunt vangen. Meer weten? Download dan ons e-book over dit onderwerp.

Download de business case