Kan uw bedrijf de vraag naar uw producten en diensten nog bijbenen? Aanvankelijk werd de groei met enthousiasme ontvangen, maar langzamerhand nemen de zorgen steeds meer toe. Zowel op korte termijn “Hoe kan ik al mijn klanten goed bedienen en tegelijk mijn eigen organisatie blijven door ontwikkelen?”, als op middellange termijn “Hoe lang houdt deze periode van groei aan en hoe kan ik mij goed voorbereiden op wat na deze periode volgt?”. 

Voor een gezonde groei binnen uw organisatie vraagt een viertal aandachtspunten van uw bedrijfsvoering bijzondere aandacht.

  1. Laat winstgevendheid doorgroeien

Omzetgroei is mooi maar het is belangrijk om dit ook te blijven terugzien in aanhoudende verbetering van uw bedrijfswinst. Een versterking van uw liquiditeit en vermogenspositie heeft u in de nabije toekomst mogelijk nodig voor groei en innovatie! Daarom is het van belang om zicht te houden op margeverbetering van producten en diensten - met name de producten en diensten met een relatief hoge marge.

Het is belangrijk dat het kostenbewustzijn in uw bedrijf net zo scherp blijft als in de crisisjaren. 

Daarnaast is het belangrijk dat het kostenbewustzijn in uw bedrijf net zo scherp blijft als in de crisisjaren. Blijf scherp bij de inkoop zodat leveranciers zich voortdurend bewust blijven dat zij marktconforme prijzen (en ook voorwaarden) moeten hanteren. Slijt de gemakzucht in op dit punt, dan maakt u het uzelf niet makkelijk in de toekomst!

  1. Blijf uw productiviteit verbeteren

Omzetverhoging stimuleert de behoefte aan productiviteitsverbetering. Er zijn diverse mogelijkheden om te werken aan verbetering van de efficiency en de effectiviteit van uw medewerkers.

  • Efficiency betreft met name de automatisering van bedrijfsprocessen en innovatie. Waar kan uw bedrijf nog een slag maken?
  • Effectiviteit betreft medewerkers. Hoe kunt u de schaarse kennis en ervaring van uw (beste) medewerkers zo optimaal mogelijk benutten?

Waar zitten in uw onderneming de ‘bottlenecks’? Hoe kunt u deze risico’s verlagen of elimineren?

Daarnaast is het van belang om u bewust te zijn van de kwetsbaarheden in uw organisatie. Waar zitten in uw onderneming de kritieke knelpunten? Hoe kunt u de invloed hiervan verlagen of ze zelfs elimineren? Heeft u een goede inventarisatie gedaan (of laten doen) op welke punten uw bedrijfsvoering het meest kwetsbaar is?  

  1. Zorg dat uw medewerkers meegroeien

Met de voortdurende groei van de economie en scherp dalende werkloosheid wordt ook het aanbod van ervaren medewerkers kleiner. Uitbreiding van de capaciteit door het aantrekken van ervaren medewerkers blijkt zeer lastig en zelfs jonge medewerkers aantrekken is in sommige sectoren al een probleem.

'Ondernemerschap op de werkvloer', oftewel: het uit handen geven van taken is cruciaal

Groei moet u daarom vooral realiseren met de beschikbare medewerkers. Wat daarbij helpt is een goed inzicht in de al beschikbare en in de komende periode benodigde competenties. Werk dan een aanpak uit om de verschillen te overbruggen (o.a. training en opleiding, nieuwe vaardigheden, uitbesteding). Daarnaast is het essentieel dat binnen uw organisatie de verantwoordelijkheid zo goed mogelijk wordt verdeeld, alleen dan ontstaat er ruimte voor groei. We doelen dan op ‘ondernemerschap op de werkvloer', oftewel: het uit handen geven van taken . De praktijk wijst uit dat medewerkers in die omstandigheden juist beter gaan presteren en er meer teamvorming ontstaat.

  1. Blijf aandacht houden voor marketing en sales

Bij het binnenstromen van de orders maakt u zich wellicht amper zorgen over marketing en verkoop. Daar schuilt tegelijkertijd een groot gevaar in; in de eerste plaats is het zaak dat u uw A- en B-klanten goed blijft bedienen. Zij vormen het fundament waar uw onderneming op leunt. Belangrijk is ook dat u voortdurend goed zicht houdt op de uiteindelijke (veranderende) behoeften en prioriteiten van deze klanten. Hoe blijven de door u aangeboden producten en diensten daar naadloos op aansluiten? Laat prospects en klanten ervaren dat uw bedrijf hierin steeds blijft doorontwikkelen.

Mooie overwegingen over de toekomst van uw onderneming en voldoende stof tot nadenken in de komende vakantie periode! 

New Call-to-action