Ik spreek veel ondernemers die tijd tekortkomen voor alles wat ze graag willen of moeten doen. 'Helaas' zitten er maar 24 uur in een dag en maar 7 dagen in een week. Het gevoel dat u tijd tekort komt, zorgt voor druk en stress en draagt niet bij aan uw welzijn. Plezier en de juiste balans tussen privé en zakelijk is dan ver te zoeken.

Enkele voorbeelden die bijdragen aan zulke situaties zijn:

  • Het gaat goed met het bedrijf en daardoor is het erg druk
  • Een personeel tekort door ziekte of moeilijk in te vullen vacatures
  • Minder prettige privéomstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of overlijden van naasten

Als ondernemer heeft u het idee dat u zelf alles moet oplossen of moet doen, wat zowel zakelijk als privé het geval kan zijn. Op een gegeven moment lukt dat niet meer door de tijdelijke of structurele situaties waarin u zich bevindt.

Als ondernemer heeft u het idee dat u zelf alles moet oplossen of moet doen, maar op een gegeven moment lukt dat niet meer door de tijdelijke of structurele situaties waarin u zich bevindt.

Zelf heb ik recentelijk ook in zo’n situatie gezeten door ziekte en het overlijden van mijn moeder. Daarbij heeft het mij erg geholpen om op de volgende manier, die ik ook deel met de ondernemers die ik begeleid, keuzes te maken over wat u wanneer doet om weer grip op de tijd te krijgen.

Dringend en belangrijk

Bepaal voor uzelf wat écht dringend en écht belangrijk is. Zie dit als datgene wat u zelf zo snel mogelijk moet gaan doen. Als u zelf niet in staat bent om de urgentie of de belangrijkheid te beoordelen, vraag dat dan aan betrokkenen. Wees wel selectief en kritisch, want als ál uw activiteiten in deze categorie vallen, verandert niets en blijft u tijd tekort komen.

Dringend, maar niet belangrijk

In deze categorie vallen de zaken die op korte termijn gedaan moeten worden, maar niet zo belangrijk zijn dat u deze zelf moet doen. Zoek naar mensen die dat voor u kunnen doen. Zakelijk gezien noemen we dat delegeren of uitbesteden, maar in de privésfeer zijn er vaak ook personen die heel goed zaken over kunnen nemen die anders min of meer automatisch op uw bordje terechtkomen. Laat u niet remmen door de gedachte ‘diegene kan dat (nog) niet (op mijn niveau)’. Wat moeten jullie beiden doen om het toch te kunnen delegeren en per wanneer moet dat op 'ruim voldoende' niveau functioneren?

Laat u niet remmen door de gedachte ‘diegene kan dat (nog) niet (op mijn niveau)’.

Belangrijk, maar niet dringend

Belangrijke zaken die niet direct gedaan moeten worden, kunt u inplannen. Het is de kunst om dit op een realistische manier te doen. Houd ruimte vrij in uw agenda voor dringende en belangrijke zaken die direct gedaan moeten worden. Anders komt u tijd tekort. Bij de uitvoering van de planning kunt u natuurlijk ook weer andere personen betrekken.

Niet dringend en niet belangrijk

Aan zaken die niet dringend en niet belangrijk zijn gaat u geen tijd besteden. Hooguit dat u de personen die denken/verwachten dat u er wat mee gaat doen, op de hoogte brengt dat dat niet het geval is. Misschien dat u nog aan kan geven bij wie ze wel terecht zouden kunnen.

Besteed geen tijd aan zaken die niet dringend en niet belangrijk zijn.

Bovenstaande werkwijze heeft mij geholpen om grip op de tijd te krijgen. Ook heb ik ervaren dat ik er niet alleen voor hoef te staan en hulp kan vragen. Zowel privé- als werkgerelateerd heeft dit een positieve uitwerking gehad op de samenwerking.

U hoeft er niet alleen voor te staan

Beslissingen nemen over wat wel en niet van belang is voor uw onderneming kan erg lastig zijn wanneer u het al (te) druk hebt. Iemand naast u hebben staan die objectief en onafhankelijk naar uw onderneming kijkt kan dan uitkomst bieden. Wanneer u deze persoon niet hebt, lijkt het erop dat u er alleen voor staat. Gelukkig zijn er manieren en middelen om ook dat te verhelpen. Lees meer hierover in onze whitepaper 'Ondernemer: U hoeft er niet alleen voor te staan'.  

New Call-to-action