Als persoonlijke bedrijfsadviseur van MKB-ondernemers krijg ik wel eens te maken met problematische joint ventures. Eén daarvan was gevestigd in Friesland.

Mijn eerste bezoek samen met mijn voorganger ging als volgt: wij kwamen aan en gingen in de avond dineren met de door ons aangestelde manager uit de Randstad. Het gesprek die avond ging alleen over wat onze joint venture partner verkeerd deed: dat hij te veel toerekende aan de joint venture, dat hij geen oog had voor de betrokken mensen, enzovoorts. Met deze emotionele bagage begonnen wij de volgende dag aan een marathon board meeting van ’s morgens 9 uur tot ’s avonds 8 uur, waarbij we alleen praatten over de onderlinge tegenstellingen. En dan hebben we ook nog te maken met grote cultuurverschillen tussen Friezen en Randstedelingen.

We spraken dus niet over de echte ontwikkelingen van het bedrijf: de markt, de klanten, de organisatie, de mensen, de innovaties, de productie etc.. Het gevolg was dat het ook niet goed ging met het bedrijf. Ik heb daarop de manager terug laten komen naar het hoofdkantoor, reisde af naar het bedrijf en gaf het volledige vertrouwen aan onze partner. Hierna spraken we wel over de zaken die er toe doen en het is de jaren erop veel beter gegaan.

Onenigheid is dodelijk
We hebben overal in Nederland te maken met cultuurverschillen die kunnen leiden tot onenigheid in uw bedrijf. Als dit voortdurend het geval is, dan gaat dit op korte, maar vooral ook op lange termijn, ten koste van uw bedrijf. Zowel de gesprekken, als de roddel en de gedachten gaan over de tegenstellingen en niet over het heden en de toekomst van uw bedrijf. Dat neemt natuurlijk niet weg dat complementariteit goed is en het verstandig is om vanuit verschillende hoeken te kijken naar issues en daarover goede discussies te voeren in het belang van het bedrijf.

Maar voortdurende onenigheid tussen partners, directies, afdelingen en medewerkers is dodelijk voor het voortbestaan van een bedrijf. Dan bent u niet met de toekomst bezig van het bedrijf, maar met elkaar! Laat uw mensen inzien dat er altijd één vaste waarde is wanneer ze zelf problemen ervaren, namelijk dat zij daar zelf altijd bij aanwezig zijn. Het goede nieuws is natuurlijk dat ze meestal ook bij de oplossing aanwezig zijn. Dat inzicht maakt dat medewerkers veel meer verantwoordelijkheid tonen en nemen, vooral wanneer u daar de ruimte voor geeft.

Laat uw mensen inzien dat er altijd één vaste waarde is wanneer ze zelf problemen ervaren, namelijk dat zij daar zelf altijd bij aanwezig zijn. Het goede nieuws is natuurlijk dat ze meestal ook bij de oplossing aanwezig zijn.

Daarom geef ik graag deze vier tips:

  1. Laat medewerkers ervaren wat hun aandeel in een probleem is. Vanuit die houding is hun betrokkenheid bij het realiseren van de oplossing veel groter. Zo creëert u vooral medewerkers die problemen oplossen, in plaats van die alleen oplossingen bedenken.
  2. Zorg dat medewerkers vrijheid hebben om binnen gestelde grenzen (visie, strategie, cultuur) hun werkzaamheden uit te voeren. En ja, dan maken ze (zeker in uw ogen) vast wel eens fouten. Sta altijd even stil bij zo’n fout om te borgen dat deze in uw organisatie niet opnieuw gemaakt wordt.
  3. Maak medewerkers ervan bewust dat hun resultaat niet het uitvoeren van hun taak is. Het resultaat komt pas daarna. Een logistiek medewerker is dus niet alleen eindverantwoordelijk voor het transport van A naar B, maar dat wat op B aankomt precies is wat de klant verwacht (met liever nog iets meer).
  4. Laat medewerkers geschillen vooral zelf oplossen, zonder daar zelf (steeds) als scheidsrechter bij betrokken te worden. De beste manier om dat te realiseren, is uw werknemers te leren dat ze doorvragen en niet het gedrag van collega's veroordelen. Dat levert ongekende inzichten op waardoor de onenigheid snel verdwijnt.

Thexton Armstrong-adviseurs hebben veel ervaring in het bedrijfsleven en komen deze problematiek regelmatig tegen. Ze kunnen hier dan ook een uitstekende bijdrage leveren door afspraken te maken over de tegenstellingen en het voorkomen ervan. Uiteindelijk wilt u dat er geen onenigheid is binnen uw bedrijf en u zich zonder zulke zorgen kunt richten op het verder ontwikkelen van uw bedrijf.

U hoeft er niet alleen voor te staan

Ondernemen is niet altijd even makkelijk, zeker niet wanneer u er alleen voor staat. Wanneer u op die momenten ook nog eens te maken krijgt met onenigheid in uw bedrijf kan de moed u helemaal in de schoenen zakken. Dan is het handig dat u iemand heeft met wie u zulke zaken kunt bespreken. Hoe u daarvoor zorgt leest u in de whitepaper ‘Ondernemer: u hoeft er niet alleen voor te staan.’

New Call-to-action