“Als ik dat geweten had, dan….”. Deze uitspraak hebben we allemaal wel eens gehoord. Het is vaak frustrerend als dit over uzelf of over uw bedrijf gaat. Herkent u het gevoel dat een ander dat al wel wist. “U weet toch dat wij ieder jaar een feestje geven”, “U weet toch dat wij al jaren dit product in België verkopen?”, “U weet toch dat we altijd goede mensen kunnen gebruiken?”. Zomaar een paar reacties op die ene (frustrerende) uitspraak. Met reclame zorgt u dat deze uitspraak niet meer tegen u uitgesproken wordt. En als we er zo tegenaan kijken is het best logisch dat we reclame maken, toch?

Zeer recent heb ik met een MKB-ondernemer zijn reclamebeleid beoordeeld. Zijn reclamebureau had een mooie klant aan hem; het strategische marketingplan zag er professioneel uit en het budget was substantieel. Het bleek dat mijn klant plichtsgetrouw de aanbevelingen volgde en het plan van aanpak punctueel aan het nalopen was. Toch wilde hij er met mij over praten.

"De mogelijke uitkomsten zijn mij niet duidelijk en ik ben bang dat de investeringen niet meer terugverdiend worden.”

Toen ik hem vroeg waarom, zei hij: "De mogelijke uitkomsten zijn mij niet duidelijk en ik ben bang dat de investeringen niet meer terugverdiend worden." Wij hebben het plan met z’n tweeën bekeken en teruggebracht naar de eenvoudige vraag: "Waarom doen we dit en wat moet eruit komen?" Wat bleek? Hij wist bij (te) veel onderdelen van het plan niet waarom ze ingezet zouden worden en wat het voor zijn bedrijf zou gaan betekenen.

Onherkenbare propositie

Was daarmee het plan van het bureau slecht? Nee, zeker niet. Maar deze ondernemer had niet écht begrepen wat de basis was. De propositie en de daarop gebaseerde product-marktcombinaties in het plan vormden een theoretisch, te algemeen verhaal. Daardoor was het niet zíjn verhaal.

Wat vervolgens gebeurde, is vervelend. Er werd aandacht gekocht voor zaken die door de (mogelijke) klanten van zijn bedrijf niet herkend werden. Het voelde niet comfortabel en de kans dat een potentiële klant zou afhaken vanwege de onherkenbare propositie, was levensgroot.

Het grote verschil met goede reclame is eigenlijk heel simpel: vertel het echte verhaal, úw verhaal. 

Een verhaal dat klopt

Het grote verschil met goede reclame is eigenlijk heel simpel: vertel het echte verhaal, úw verhaal. Dan bouwt u aan vertrouwen, aangezien het verhaal klopt met hetgeen uw medewerkers aan klanten leveren. En dan weet u als ondernemer precies waarom u bepaalde reclame inzet en wat u er mee wilt bereiken.

Daarbij is het belangrijk welk (reclame)medium u inzet. Immers, als u zelf goed nadenkt over wat u wilt vertellen en aan wie, dan gaat u vanzelf nadenken over hoe u dat aan uw doelgroep wilt gaan vertellen. Andersom, vanuit uw doelgroep geredeneerd, bedenkt u hoe en waar zij uw boodschap het meest waarderen.

Als het uw verhaal is dat u vertelt aan uw klanten, dan bouwt u werkelijk aan vertrouwen en koopt u niet alleen de aandacht.

Met uw reclamebureau bedenkt u dan een media/middelenmix die écht resultaat oplevert, die bij u past en die uw boodschap goed overbrengt. Soms via de traditionele route en soms via de inzet van de digitale snelweg, met alles wat daarbij hoort. En ja, dat kost kruim. Maar ik weet één ding zeker: als het uw verhaal is dat u vertelt aan uw klanten, dan bouwt u werkelijk aan vertrouwen en koopt u niet alleen de aandacht.

In het kort:

  1. Denk na over uw verhaal. Wat wilt u vertellen?
  2. Denk na over uw doelgroep. Aan wie wilt u het vertellen?
  3. Denk na over de plek waar u uw doelgroep kan vinden.
  4. Maak samen met uw bureau de keuze welke middelenmix u wanneer wilt inzetten.
  5. Bepaal voor uzelf wat de resultaten moeten zijn.
  6. Monitor het resultaat en stuur het tijdig bij.
  7. Reclame maken is dynamisch, het kost tijd. Investeer deze tijd

Veel plezier. Veel inzet. Veel resultaat.

Zorg dat iedereen die u belangrijk vindt, weet wat u wilt vertellen. Neem uw team ook mee bij de ontwikkeling van jullie reclame, zodat zij uw boodschap op dezelfde wijze uitdragen.

Eén van de twee grootste kansen om uw winst te verbeteren, zijn – naast productiviteit – het optimaliseren van zowel uw marketing- als salesactiviteiten. U hoeft hier niet alleen voor te staan. Wilt u er meer over weten? Download dan onze whitepaper.

New Call-to-action