Veel ondernemers hebben een fluctuerende omzet. Als u werkt met zzp’ers, dan kunt u eenvoudig opschalen als u meer mankracht nodig hebt, en afschalen wanneer dat niet meer nodig is. Als u een sterk team van vaste medewerkers hebt, dan kan het voorkomen dat er een rustigere tijd aanbreekt. Medewerkers ontslaan is geen optie, want goed gekwalificeerd personeel heeft u later weer nodig. Dit betekent echter ook dat er een periode kan aanbreken waarin het erg druk is en er overgewerkt moet worden. Wat is dan de beste aanpak?

Ontwikkel een beleid

Hoe u om moet gaan met de overuren van uw medewerkers is iets waar veel ondernemers mee worstelen. Als ondernemer bent u immers verantwoordelijk voor de personele bezetting en het in de hand houden van de bedrijfskosten. Ontwikkel daarom een duidelijk beleid waarin u duidelijk maakt wat u doet om te voorkomen dat er overuren worden gemaakt, maar ook wat er gebeurt op het moment dat een medewerker toch overuren moet maken. Bij het ontwikkelen van dit beleid kunt u gebruikmaken van de volgende tips:

1. Voer niet met te veel mensen een opdracht uit

De productiviteit van uw bedrijf daalt aanzienlijk als uw medewerkers met te veel mensen een opdracht mogen uitvoeren. En als de productiviteit eenmaal gedaald is, wordt het erg lastig om deze weer op te schroeven. Bij een te lage productiviteit komt u al snel capaciteit tekort in drukkere tijden, waardoor medewerkers overuren gaan maken. Zorg er daarom voor dat uw medewerkers hun tijd zo productief mogelijk besteden door de opdrachten te verdelen.

2. Ontwikkel een beleid voor piekmomenten en minder drukke perioden

Wat verwacht u van uw medewerkers in de drukke momenten waarin er overgewerkt moet worden en in de rustigere momenten waarop de medewerkers misschien zelfs tijd over hebben? Bedenk dat u de belangrijkste beslisser bent in dit te voeren beleid. Let hierbij wel op wat er eventueel in de cao geregeld is.

Bedenk dat u de belangrijkste beslisser bent in het te voeren beleid.

3. Bepaal hoeveel uur gespaard en uitbetaald kan worden

Laat in dit beleid ook naar voren komen hoeveel uur medewerkers kunnen laten uitbetalen door over te werken en hoeveel uur later als vrije tijd dient te worden opgenomen.

4. Betaal overuren niet willekeurig uit

Dit hangt samen met de vorige tip: geef geen vrijbrief voor het willekeurig uit laten betalen van overuren, want dit verhoogt de loonkosten aanzienlijk. Bedenk daarom vooraf wanneer overuren uitbetaald gaan worden om te voorkomen dat medewerkers lukraak hun overuren gaan declareren.

Geef geen vrijbrief voor het willekeurig uit laten betalen van overuren, want dit verhoogt de loonkosten aanzienlijk.

5. Laat overuren in een rustige periode opnemen

Als een rustige periode aanbreekt, kunt u uw medewerkers actief benaderen om overuren te laten opnemen. Zo voorkomt u bovendien dat u te veel capaciteit heeft in zulke perioden. Dit moet onderdeel zijn van uw beleid en medewerkers moeten dit logisch vinden.

6. Stem het beleid af met uw medewerkers
Zodra u het beleid hebt bepaald, is het zaak om dit op een duidelijke manier af te stemmen met uw medewerkers. Geef hen hierbij ook het gevoel dat zij gehoord worden en pas eventueel nog wat laatste zaken aan. Hierna weet iedereen wanneer zij wel of geen vergoeding kunnen verwachten voor overuren.

Natuurlijk blijft het altijd lastig om tijdens piekmomenten voldoende mensen te hebben om de drukte op te vangen. Maar door vooraf een goed beleid te ontwikkelen, weten uw medewerkers precies waar zij aan toe zijn en wat zij kunnen verwachten. 

Kunt u meer besparen?

Het uitbetalen van overuren kan ervoor zorgen dat er ongemerkt winst wegvloeit uit uw onderneming. Bovendien kan een verminderde productiviteit ervoor zorgen dat er überhaupt overuren moeten worden gemaakt. Wilt u weten of dit ook in uw onderneming het geval is? Doe dan onze gratis winstlekkagequiz!

Doe de winstlekkage quiz