Veel ondernemers merken dat de economie weer op volle toeren begint te draaien. Bijna alle sectoren in het bedrijfsleven maken een bloeiende groei door. Hopelijk geldt dit ook voor uw onderneming. Al uw aandacht en die van uw organisatie richt zich nu waarschijnlijk op het verwerken van alle klantvragen, orders en opdrachten. De dagen vliegen voorbij en u prijst zich gelukkig dat het andere tijden zijn. De grote vraag is echter: hoe lang blijft de markt zo, en als de markt verandert, wat betekent dit dan voor uw onderneming? Met andere woorden: bent u voldoende voorbereid op toekomstige ontwikkelingen?’

Investeer tijd in de toekomst

Onze stelling is dat u goed voorbereid bent, mits u minimaal 5 procent van uw tijd investeert in de toekomst van uw onderneming. Ondernemers die zich in de voorgaande periode goed voorbereid hebben op de veranderingen in de markt, zijn nu duidelijk succesvoller dan hun concurrenten. Maar ook voor hen geldt dat zij tijd blijven investeren in de toekomst om die voorsprong te behouden.

Ondernemers die zich in de voorgaande periode goed voorbereid hebben op de veranderingen in de markt, zijn nu duidelijk succesvoller dan hun concurrenten.

Delegeer

De hiervoor benodigde tijd haalt u onder andere uit werkzaamheden die niet noodzakelijk door u gedaan hoeven te worden. Dit noemen wij ook wel ‘de onderneming voor u laten werken’. Dit heeft een dubbel voordeel: u hebt meer tijd om vooruit te kijken en uw werknemers ondervinden meer zelfstandigheid, wat zich vaak vertaalt in een hogere betrokkenheid bij de onderneming. En deze betrokkenheid zullen uw klanten ook snel gaan ervaren.

Delegeer werkzaamheden die niet noodzakelijk door u gedaan hoeven te worden.

Als u, met uw team, gericht aan de slag gaat met de ontwikkelingen in de markt, zal u snel drie andere voordelen zien:

  1. U krijgt meer oog voor de werkelijke behoeften van uw belangrijkste klanten.
  2. U kunt een nadrukkelijkere samenwerking gaan overwegen met leveranciers die over toegevoegde waarde beschikken.
  3. U hebt meer oog voor de levenscyclus van de door uw bedrijf aangeboden producten en diensten.

Blijf aan zet

Een ander voordeel dat uit deze benadering naar voren kan komen is dat u kunt proberen samen te werken met uw concurrenten door jullie krachten te bundelen. Hiermee kunt u eventuele gezamenlijke efficiency-verbeteringen benutten (denk hierbij aan inkoop, ICT en logistiek). U bent en blijft hierdoor aan zet, niet de concurrentie!

Een toekomstbestendige onderneming

Door samen met uw team gedurende tenminste ieder kwartaal gericht en consequent aan de toekomst te werken (gericht op uw klanten en afzetmarkten), krijgt u een helder beeld van de onderdelen van uw onderneming die u moet verbeteren, waar investeringen nodig zijn en waar in de komende jaren de echte prioriteiten liggen. Het resultaat hiervan ziet u op verschillende gebieden terug, zoals:

  • Een betere klantrelatie (hogere loyaliteit)
  • Een efficiënter verloop van bedrijfsprocessen (incl. kwaliteitsverbetering)
  • Meer betrokken en gemotiveerd personeel
  • Betere financiële resultaten

Vanuit deze positie blijft u met uw team in periodieke opvolgende sessies de ontwikkelingen bewaken en pro-actief opvolgen. Wellicht heeft u plannen om de onderneming op termijn over te dragen. Ook in dat geval is het belangrijk dat uw onderneming toekomstgericht actief is, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft, zeker in de eerste jaren na de overname.

Gaat u de uitdaging aan?    

Wilt u ook vooruit blijven kijken om de toekomst van uw onderneming veilig te stellen? Neem dan contact op met een Thexton Armstrong-adviseur voor een vrijblijvend gesprek!

Neem contact op