Veel ondernemers willen strategische veranderingen doorvoeren in hun bedrijf om meer winst te behalen, structuur te creëren of groei te realiseren. Vaak lukt dat niet, omdat dagelijkse bezigheden alle aandacht opeisen. Daardoor is er geen tijd voor het uitdenken en realiseren van structurele veranderingen. Maar stilstand is achteruitgang, zeker wanneer uw omgeving, leveranciers, klanten en concurrenten zich wél blijven vernieuwen.

Wat is er dan voor nodig om die gewenste veranderingen toch te realiseren?

Zet een duidelijk te volgen koers uit

Het is doorslaggevend om voor uzelf persoonlijke en voor het bedrijf zakelijke doelen te hebben. Medewerkers moeten weten wat die doelen zijn, ze ondersteunen en weten hoe ze daaraan kunnen bijdragen. We noemen dit ook wel ‘Visie’ en ‘Strategie’: de eerste geeft aan wat u wilt bereiken en de tweede geeft aan hoe u dat wilt bereiken. Niet alleen grote bedrijven hebben hier baat bij, ook het MKB doet er goed aan om in samenwerking met (vertegenwoordigers van) het team een duidelijke visie en strategie te formuleren.

Het is doorslaggevend om voor uzelf persoonlijke en voor het bedrijf zakelijke doelen te hebben.

Wellicht heeft u al eens gehoord over de Golden Circle van Simon Sinek. Daarin geeft hij aan dat voor klanten duidelijk moet zijn wat u drijft: waarom doet uw bedrijf wat het doet? Minstens zo belangrijk is de ‘waarom-vraag’ bij interne veranderingen. Leg met uw team de motivatie vast bij strategische veranderingen. Afgezien van wettelijk gedreven veranderingen, moeten veranderingen altijd een verbetering laten zien in de richting van meer werkplezier en winst in tijd of euro’s.

Afgezien van wettelijk gedreven veranderingen, moeten veranderingen altijd een verbetering laten zien in de richting van meer werkplezier en winst in tijd of euro’s.

Maak een behapbare taakverdeling

Een goed bedachte strategie raakt soms toch in de vergetelheid. Dat komt doordat er onvoldoende tijd en aandacht besteed wordt aan de verdeling van taken en acties om deze strategie te realiseren. Daardoor blijven veel (te) grote activiteiten bij één medewerker of leidinggevende liggen, die geen idee heeft hoe zo’n grote activiteit gerealiseerd moet worden. Door de dagelijkse werkdruk krijgt dit vervolgens nog minder aandacht dan wenselijk is en worden deadlines niet gehaald.

Wanneer u haalbare doelen stelt en deze ‘opknipt’ in kleinere taken en acties, kunt u de veranderingen realiseren die u wilt. Zodoende is het meteen veel makkelijker om deze door andere medewerkers en betrokkenen te laten realiseren. Door elk van deze taken een aparte deadline te geven, is de voortgang van de totale verandering bovendien veel beter te bewaken.

Gebruik (management-)rapportages actief

Door regelmatig te bepalen of u op koers ligt, kunt u tijdig de plannen of doelen aanpassen. Dat is precies wat we bedoelen met het actief inzetten van (management-)rapportages. Rapportages die niet alleen maar voor het management zijn, maar medewerkers ook nodig hebben om hun werk en de organisatie ‘te managen’. Het overleg waarin rapportages besproken worden, kent daarom twee uitkomsten of de combinatie daarvan:

  • doelstellingen zijn behaald of zelfs overtroffen, bevestiging dat het goed gaat;
  • we moeten acties benoemen, besluiten nemen en taken uitvoeren om te zorgen dat bij de volgende rapportage de resultaten wel in lijn met de doelstellingen zijn.

Investeer voldoende in personeel en het bedrijf

Om veranderingen te realiseren is structureel tijd en geld nodig voor de ontwikkeling van uw medewerkers. Als er zaken veranderen is goede begeleiding en training nodig, zodat medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt en ze gemotiveerd hun werk kunnen doen. Zorg ervoor dat de medewerkers beschikken over de juiste middelen om het werk op een goede, efficiënte en veilige manier uit te voeren.

Zorg ervoor dat de medewerkers beschikken over de juiste middelen om het werk op een goede, efficiënte en veilige manier te kunnen uitvoeren.

“Goed gereedschap is het halve werk”

U heeft mensen in dienst die helpen om uw bedrijf op koers te houden. Geef ze daarbij de verantwoordelijkheden, de juiste middelen en de daarbij behorende bevoegdheden. Dat draagt bij aan de motivatie van de medewerkers en geeft u de tijd om bezig te zijn met het uitdenken en realiseren van de strategie.

Delegeer taken en activiteiten

Doorgaans verzamelen ondernemers (zeer) capabele mensen om zich heen. Geef deze mensen dan de opdracht en de ruimte om taken uit te voeren waarvan u vindt dat deze tot uw eigen werk behoren. Op die manier krijgt u een extra, kritisch paar ogen om de zaak te bekijken. Kijk bovendien naar welke zaken nu echt het label ‘dringend’ moeten krijgen, en delegeer een aantal van die activiteiten aan uw medewerkers, zodat u zelf tijd en aandacht houdt voor de zaken met het label 'belangrijk'.

Samen staan we sterk

Afhankelijk van de situatie van uw bedrijf kunt u zorgen dat u niet alleen staat in het realiseren van veranderingen. Natuurlijk staan wij u met alle plezier bij om te zorgen dat de reden waarom u ondernemer geworden bent, weer herleeft en dat u de doelstellingen bij deze reden realiseert. Wellicht kunt u dit ook bereiken door binnen uw organisatie te bepalen wie u verder kan helpen. Al is het maar iemand die u herinnert aan de afspraken die u (met uzelf) gemaakt hebt! Wilt u meer weten over hoe Thexton Armstrong u zou kunnen helpen met het behalen van uw initiële doelstellingen? Lees dan de whitepaper 'Ondernemer: u hoeft er niet alleen voor te staan'.

 

New Call-to-action