Oké, stelt u zich eens voor… U rijdt in uw auto over de snelweg, maar de ramen zijn volledig afgeplakt. Door slechts een klein onbedekt stukje van uw voorruit kunt u een beetje zien waar u heen gaat. U kijkt naar uw dashboard en ziet dat uw meters allemaal zijn bedekt. Hoe hard rijdt u nu eigenlijk? En heeft u nog wel voldoende brandstof om uw bestemming te bereiken? Gaat u überhaupt op deze manier wel uw bestemming bereiken?

Hoe zou u zich voelen? Ik weet dat ik al benauwd word als ik mijn spiegels niet kan gebruiken, laat staan dat ik helemaal geen zicht heb! Het mag duidelijk zijn dat u op deze manier niet uw auto gaat of wil besturen. Hetzelfde geldt net zo goed voor uw bedrijf. Ook daar wil u goed zicht hebben (en houden) op een (beperkt) aantal belangrijke 'metertjes'.

Omzet
Uw omzet is zo’n metertje. U kunt zien of er voldoende omgezet wordt om alle kosten te kunnen betalen. En of het overeenkomt met wat u gepland had. Hoe verhoudt de omzet zich met vorige maand en met dezelfde periode vorig jaar? Kunt u de verschillen verklaren en had u die al voorzien? Ontwikkelt de winst zich zodanig dat u uw persoonlijke doelstellingen kunt realiseren?

U wil ook vooruit kunnen kijken. Wat verwacht u de komende maanden aan omzet? Welke opdrachten zijn al bevestigd en voor hoeveel euro? Hoeveel offertes heeft u uitstaan en wat is de kans dat het opdrachten worden? Inzicht in uw omzetontwikkeling geeft u de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Maar niet alleen de hoogte van uw omzet, ook de samenstelling ervan is belangrijk. Dit geeft u informatie over welke producten of diensten het meeste worden afgenomen en welke het minste (of misschien helemaal niet).

Inzicht in uw omzetontwikkeling geeft u de mogelijkheid om tijdig bij te sturen wanneer dat nodig is.

Kosten
Als u omzet maakt, houdt u ook rekening met kosten: de vaste kosten en de kosten die u maakt om de orders te realiseren. Heeft u goed zicht op de ontwikkeling van deze kosten? Hoe hoog zijn uw vaste kosten (bijvoorbeeld de huur of de rentekosten op een lening) en hoe zien uw variabele kosten eruit? Dat zijn de kosten die meestijgen (of dalen) met de omzet (zoals inkopen en verzend- en verpakkingskosten). Hoe ontwikkelen de kosten zich in de loop van de tijd? En hoe verhouden de kosten zich ten opzichte van de omzet? Want uiteindelijk wil u toch dat er onderaan de streep een gezonde winst overblijft!

Liquiditeit en cashflow
Ook al is uw zicht op uw kosten nog zo goed, heeft u de juiste focus op uw omzet en maakt u een mooie winst, als uw debiteuren niet betalen houdt u het niet heel lang vol. En als u uw leveranciers niet op tijd betaalt, gaat u het aan die kant ook erg lastig krijgen.

Sturen op uw liquiditeit is daarom belangrijk. Wat is uw banksaldo, hoeveel komt er binnen en wat gaat eruit? Een cashflowoverzicht geeft u inzicht in de verwachte inkomsten en de verwachte uitgaven in de komende periode (bijvoorbeeld een half jaar of jaar). In dit overzicht houdt u ook rekening met uitgaven als omzetbelasting, aflossingen van leningen en de betaling van vakantiegeld. Dit zorgt ervoor dat u niet voor verrassingen komt te staan. Kort gezegd: met uw liquiditeitsbegroting houdt u zicht op hoe het saldo op de bankrekening(en) zich de komende tijd (zeg 4 tot 6 weken) ontwikkelt en met uw cashflowprognose hoe het resultaat zich op termijn ontwikkelt. De eerste is heel precies, bij voorkeur op dagelijks niveau, de tweede is meer globaal, per maand.

Sturen op uw liquiditeit is belangrijk. Wat is uw banksaldo, hoeveel komt er binnen en wat gaat eruit?

Goede fundering
Om zeker te weten dat uw 'metertjes' om uw bedrijf te besturen het juiste aangeven, wilt u er voor zorgen dat de fundering van uw onderneming goed is. In ons e-book 'Mijn omzet groeit. Waarom mijn banksaldo niet?' leest u onder meer wat de belangrijkste elementen van uw fundering zijn en hoe u op een verantwoorde manier kunt groeien.

New Call-to-action