Wat was ik verbaasd en enigszins geschrokken van de cijfers die uit het onderzoek kwamen van McKinsey in samenwerking met de Erasmus Universiteit. De auteurs Justin Jansen (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Occo Roelofsen (McKinsey & Company) komen in een uitgave van NLGroeit naar aanleiding van hun jaarevent 2018 tot duidelijke conclusies.

..ondanks het positieve sentiment blijkt het realiseren van snelle omzetgroei en het creëren van nieuwe banen, maar voor een relatief klein deel van de Nederlandse MKB bedrijven haalbaar. Juist jonge, startende bedrijven blijken steeds meer snel te groeien..

Uit het onderzoek kwam naar voren dat in 2016 slechts 15 procent van de MKB-ondernemingen daadwerkelijk een groei heeft gerealiseerd. In 2013 lag dit percentage nog op 40 procent. Hoe kan dat in deze economische goede tijden? U verwacht toch dat een veel groter deel van de MKB ondernemingen hiervan kunnen profiteren?

Groeien hoe doet u dat?

Het lijkt zo eenvoudig: groeien. U zorgt dat u een nieuwe opdracht binnenhaalt, u produceert of levert uw dienst en gaat voor de volgende opdracht. Maar levert dit het juiste resultaat? Voor het laten groeien van de onderneming dienen in ieder geval de volgende acht vragen beantwoord te worden:

  1. Met welke dienst of product wilt u groeien? Waarmee behaalt u de meeste marge en waarnaar is de meeste vraag?
  2. Op welke doelgroep richt u zich? Zitten in deze doelgroep uw A(bsolute TOP)-klanten, die op tijd betalen en voor vervolgopdrachten zorgen, of zijn het vooral  D(esastreuse)-klanten, die een hoop gezeur opleveren?
  3. Is het prijsbeleid op orde? Als u groeit, zal mogelijkerwijs de overhead toenemen. Aan de andere kant worden deze kosten bij groei met een hogere omzet terugverdiend. Houdt u daar in de prijsstelling rekening mee?
  4. Heeft u voldoende capaciteit om uw product of dienst te leveren? Ziet u voldoende mogelijkheden om uw huidige team te behouden?
  5. Voor een grotere capaciteit heeft u nieuwe medewerkers en wellicht ook meer (werk)ruimte nodig. Zijn deze beschikbaar? Wie werkt deze medewerkers in en stuurt ze aan?
  6. Als de capaciteit toeneemt, blijft de kwaliteit dan op niveau? Of moet u daar iets voor organiseren?
  7. Als vervolgens de capaciteit voldoende is, zal ook het salesapparaat soepel moeten lopen. Immers, iedereen moet wel aan het werk blijven. Is het salesproces dus optimaal?
  8. Wat is uw rol in het geheel? Bent u de verkoper, die ook de operatie aanstuurt? Of heeft u taken al gedelegeerd of gaat u ze delegeren? Gaat dit ook goed?

Groeien gaat dus niet vanzelf. Wat hierbij helpt is het opstellen van een plan dat dient als leidraad. Dit plan moet u niet in beton gieten, maar moet u zien als een levend document. U zult gaandeweg her en der zaken dienen aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Vandaag werken aan de groei van morgen

Justin Jansen en Occo Roelofsen besluiten hun betoog met de volgende stelling:

Werken aan de groei van morgen begint vandaag. Aan de ene kant bent u als leider bezig met het maximaliseren van de performance van de bestaande organisatie, en aan de andere kant moet u ontdekken waar de toekomst van de organisatie zou kunnen liggen. De winnaars van morgen zijn dus niet alleen gefocust op het optimaliseren van de organisatie van vandaag maar ook georiënteerd op het omarmen van de organisatie van morgen.

U hoeft er niet alleen voor te staan

Als u het ook een uitdaging vindt om groei te realiseren en graag met een MKB expert wilt spiegelen, neem dan contact op met de Thexton Armstrong-adviseur in uw buurt. U hoeft er namelijk niet alleen voor te staan. Onze adviseurs helpen week-in-week-uit, dagelijks ondernemers bij het realiseren van groeidoelstellingen. Wat heeft u nodig om de groei van uw bedrijf in goede banen te leiden? Download vrijblijvend onze whitepaper ‘Ondernemer: u hoeft er niet alleen voor te staan’ en pas onze tips toe.

New Call-to-action

Lees hier het volledige artikel van Justin Jansen en Occo Roelofsen