Omzetgroei is één, of het lukt om de winst mee te laten groeien is een tweede. Uw prijsbeleid is hier sterk van invloed op. Nu de vakantie voorbij is, is het een mooi moment om dat beleid eens onder de loep te nemen. In deze blog vindt u een checklist voor uw kostprijsberekening.

De directe kosten zijn over het algemeen wel duidelijk, maar de indirecte kosten zijn minstens zo belangrijk. Wanneer u daarbij componenten vergeet, wordt het lastig een verkoopprijs te bepalen waar voldoende winstmarge op zit.

Er zijn boeken volgeschreven over dit onderwerp. Met deze eenvoudige checklist kunt u echter meteen aan de slag met uw kostprijsberekening zonder een component te vergeten.

DIRECTE KOSTEN

De directe kosten bestaan uit:

 • De inkoopkosten van uw product of dienst. 
  Deze kosten bestaan uit de materialen die nodig zijn voor het vervaardigen van het product en/of de inhuur van externen.
 • De eigen directe personele kosten, die benodigd zijn om het product te maken of de dienst te leveren.
 • Aan de opdracht direct toewijsbare kosten op het vlak van verpakking, vervoer, verzending, etc.

INDIRECTE KOSTEN

Vervolgens bepaalt u de indirecte kosten die u met uw producten en diensten wilt terugverdienen. Over het algemeen is dit een verzameling van diverse posten. Zonder uitputtend te willen zijn, gaat het hier veelal over:

 • Personele en andere kosten in management en administratie
 • Huisvesting
 • Overig vervoer en transport
 • Magazijn
 • Marketing & Sales
 • Kantoorbenodigdheden
 • Verzekeringen
 • Afschrijvingen
 • Accountant-, Advies- en Bankkosten

Bij meerdere producten en diensten kunt u een verhoudingsgetal bepalen, dat van situatie tot situatie verschillend is.

Kort door de bocht kunnen deze indirecte kosten aan een product of dienst toegeschreven worden door deze in een bepaalde periode (maand of kwartaal) bij elkaar op te tellen en af te zetten tegen het aantal eenheden (uren, kilometers, producten) dat u geleverd hebt in diezelfde periode.

Dit is gemakkelijk als u één product of dienst in de markt zet. Bij meerdere producten en diensten kunt u een verhoudingsgetal bepalen, dat van situatie tot situatie verschillend is.

Laat u niet te snel verleiden tot het aanpassen van uw prijzen.

APPELS EN PEREN

Vergelijkt u de uitkomst van uw kostprijsberekening ook regelmatig met de prijzen van uw concurrenten? Laat u dan niet te snel verleiden tot het aanpassen van uw prijzen.

Bedenk eerst wie uw werkelijke concurrenten zijn en hoe hun prijs is opgebouwd. Hierover hebben wij een business case, getiteld 'Ingrediënten voor een succesvolle offerte, die u hieronder kunt downloaden.

New Call-to-action