Het einde van het jaar 2018 komt snel dichterbij. Hebt u al nagedacht over uw ondernemersambities voor 2019 en daarna? Deze 5 tips helpen u om nog betere prognoses te maken.

1. Maak helder wat u wilt, kunt en gaat doen
Prognoses zijn niets anders dan cijfermatige weergaven van uw gemaakte plannen. Het gaat om meetbare, te verwachten prestaties. Niet alleen financiële prestaties spelen een rol, maar bijvoorbeeld ook het aantal producten dat u wilt gaan verkopen in het buitenland. In de praktijk gaat het eenvoudigweg om:

  • Wat u als ondernemer wilt;
  • Wat uw onderneming kan;
  • Wat uw onderneming gaat doen.

2. Onderbouw uw prognoses op basis van ervaring

Door prognoses goed te onderbouwen worden ze betrouwbaarder. Uw ervaring speelt daarbij een grote rol, zeker aangezien prognoses doorgaans worden opgesteld voor meerdere jaren. De horizon hangt daarbij af van hoe lang uw bedrijf al bestaat. De meest cruciale vraag is daarbij: hebt u in het verleden min of meer ‘grip’ gehad op de gebeurtenissen in en om uw bedrijf

3. Meet hoe u presteert ten opzichte van de prognose 

Meet periodiek hoe u presteert ten opzichte van uw planning. Dit biedt u de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Een externe partij kan u bij dit proces ondersteunen en scherp houden door u erop aan te spreken als zaken niet lopen zoals gepland. u krijgt dan een spiegel voorgehouden waardoor u en uw team op tijd de koers bij kunnen stellen.

U kunt het etiket niet lezen als u zelf in het potje zit.

4. Vraag hulp als u minder goed bent in prognoses maken

Als u weinig ervaring hebt in het maken van meerjarige prognoses is het zeer verstandig om de hulp van een externe expert in te roepen. Deze deskundige ondersteunt u niet alleen bij het opstellen van een betrouwbare prognose, maar leert u ook hoe u dit de volgende keer zelf kan doen. Door een expert te betrekken, krijg u een andere kijk op uw bedrijf. Daarom zeg ik wel eens: ‘U kunt het etiket niet lezen als u zelf in het potje zit.’

5. Pas strategie en prognoses aan op basis van prestatiemetingen
Prognoses zijn onderdeel van uw strategische proces. Het is belangrijk dit te realiseren en in de praktijk te brengen. Dit proces bestaat in feite uit een cirkel van strategie-, prognose- en prestatiemetingen. Op basis van de prestatiemeting past u mogelijk uw strategie en/of prognoses aan, waarbij u natuurlijk ook de marktontwikkelingen meeneemt.

U hoeft er niet alleen voor te staan
Als ondernemer hoeft u er niet alleen voor te staan. Thexton Armstrong kan u ondersteunen. Maar, wij ‘vangen geen vissen’ voor ondernemers. Wij leren u juist hoe u nog slimmer meer ‘vissen’ kunt vangen. Meer weten? Download dan ons e-book over dit onderwerp.

New Call-to-action