Verrassend vaak vertellen ondernemers mij dat groei geen ‘doel op zich’ is. Zeker als de telefoon roodgloeiend staat met aanvragen van klanten. Ik ben er echter van overtuigd dat groei nastreven essentieel is voor het halen van meer plezier en voldoening uit uw ondernemersbestaan. In deze blog geef ik u 5 redenen om een groeistrategie na te streven.

Als u een aantrekkelijk product of een goede dienst levert en de economie trekt aan, dan bent u vandaag de dag min of meer gedwongen om mee te gaan in de groei van uw onderneming.

Dat groeiproces blijkt vaak onverwacht moeilijk, maar u bent eraan begonnen en kunt de ingeslagen weg niet zomaar verlaten. De Engelsen hebben hier een mooie kreet voor: catch a tiger by the tail.

ONDERNEMER MET DROMEN

Zo hoor ik vaak dat er (te) veel personeel, rompslomp en hoogoplopende rentebetalingen aan die ‘ellendige banken’ zijn. Het gevolg is dat u hard moet werken om de zaak onder controle te houden. Aan de andere kant: wie begint een onderneming met de droom om het vooral klein en rustig te houden?

U had een droom, een beeld dat u het anders kon of beter dan de rest. Sneller, beter, betaalbaarder en met respect voor uw mensen en klanten. Kortom, u wilde iets neerzetten en wat is er mooier dan die droom te realiseren?

Toch wijst onderzoek uit dat in Nederland een gebrek aan ambitie een significante rem is op het MKB en daarmee de B.V. Nederland. Ligt dit aan een soort bescheidenheid of is het zo dat groei ondernemers beangstigt?

Mocht u er nog niet van overtuigd zijn dat groei bij het ondernemerschap hoort, neem dan de volgende vijf belangrijke redenen voor bedrijfsgroei eens door.

  1. Uitdaging bieden aan uw collega’s: Als u het beste uit mensen wilt halen – daarmee doel ik ook op u als ondernemer – dan zal u uitdaging moeten nastreven, continu. Het potentieel van mensen is vaak vele malen groter dan op de werkplaats waarneembaar is. Dat 'gezichtsbedrog’ komt onder meer door een gebrek aan uitdaging. Door medewerkers te stimuleren te groeien, geeft u ze de kans om te 'shinen’ (zoals dat nu heet).
  2. Vertrouwen scheppen in de toekomst: Ik hoor weleens ondernemers aan die stellen dat medewerkers alleen voor hun loonstrookje op hun werk verschijnen. Als dat voor uw onderneming geldt, raad ik aan om in de spiegel te kijken. Vraag uzelf af of u uw medewerkers voldoende vertrouwen en een toekomstperspectief biedt. Zeker in het huidige tijdperk van continu doorleren voor 'duurzame inzetbaarheid’. Als de onderneming stagneert, brokkelt het vertrouwen van uw medewerkers en het gevoel dat zij 'relevant’ zijn immers ook af.
  3. Focus aanbrengen op de belangrijkste zaken: Als groei geen doel is, wat is dan de focus van een onderneming? Zonder groeifocus is er minder reden om bijvoorbeeld uw klantenservice te verbeteren of levertijden te verkorten. Zonder focus kan u ook niet verwachten dat medewerkers vanzelf de benodigde stappen zetten. Zonder focus op hetgeen dat belangrijk is voor uw klanten is achteruitgang onvermijdelijk.
    We hebben keihard gewerkt voor hetzelfde resultaat
  4. Feest kunnen vieren met elkaar: Elk bedrijfsfeest waar ik naar toe ben geweest, stond in het teken van behaalde mijlpalen en belangrijke stappen die gezet zijn. Wat gaat u vieren als 'meer van hetzelfde’ prima is? "We hebben keihard gewerkt voor hetzelfde resultaat!” Leuk feest wordt dat. Pas als uw medewerkers het gevoel hebben dat hun inspanningen 'waardevol' zijn geweest en dat hun prestaties ook gevierd mogen worden, is het leuk op de zaak!
  5. De nodige investeringen kunnen doen: Zeker in het huidige tijdperk van digitalisering, Big Data en automatisering/robotisering, is het vermogen om te kunnen investeren in uw onderneming letterlijk van levensbelang. Misschien niet dit jaar en wellicht houdt u het nog wel een tijdje vol met de huidige middelen. Maar wat is uw onderneming waard voor uw kinderen of een toekomstige koper als alles 'achterstallig’ is?

Groei kent vele gezichten en hoeft niet het schrikbeeld van druk, stress en risico’s op te roepen. Maar zonder een ambitie en meetbare doelen, kan de continuïteit in gevaar komen. Met een perspectief, plannen en daadkracht wordt het financieren van vooruitgang mogelijk. Download het e-book 'Mijn omzet groeit. Waarom mijn banksaldo niet?' met daarin tips voor een verstandige groeistrategie.

New Call-to-action