Veel ondernemers stellen aan het begin van het jaar doelstellingen op. Handig, want door het formuleren van bedrijfsdoelstellingen geef je richting aan je bedrijf en kun je tijdig bijsturen wanneer je een doelstelling niet lijkt te gaan halen. In deze doelen kun je financiële zaken vastleggen, maar ook zaken als je personeelsbestand of je dienst- of productaanbod. Toch komt het vaak voor dat doelen niet behaald worden. Hoe zorg je ervoor dat je jouw doelstellingen voor 2017 wél haalt?

Bij het formuleren van je doelen heb je ongetwijfeld nagedacht over je huidige situatie en zoek je naar punten om te verbeteren en optimaliseren. In de praktijk zijn deze doelstellingen echter niet altijd haalbaar, bijvoorbeeld doordat een doel te hoog gegrepen is. Zorg er daarom altijd voor dat doelstellingen realistisch zijn en bekijk regelmatig of je op de goede weg zit. Ook kun je het behalen van doelen vereenvoudigen door je personeel slimmer in te zetten. Daarvoor geven we je een aantal tips.

1. Zorg voor een goede taakverdeling tussen medewerkers

Bekijk welke taken moeten worden uitgevoerd om het doel te behalen en verdeel deze onder je medewerkers. Baseer deze taakverdeling op de sterke kanten van je medewerkers en optimaliseer dit proces continu. Hierdoor krijgen medewerkers niet alleen meer plezier in hun werk, maar vergroot je ook de kans om je bedrijfsdoelstellingen te behalen. Want als medewerkers meer plezier in hun werk hebben, bereiken ze meer.

2. Neem indien nodig nieuwe medewerkers aan

De bovenstaande taakverdeling kan ook van invloed zijn op de werving van nieuwe medewerkers. Door bijvoorbeeld taken weg te halen bij een medewerker, komt deze nog meer in zijn kracht te staan. Dit betekent wel dat de taken die weggehaald zijn bij iemand anders komen te liggen, bijvoorbeeld bij een nieuw te werven medewerker.

3. Focus je op de dingen waar mensen goed in zijn

Dit hangt sterk samen met de bovenstaande taakverdeling. Laat een verkoper verkopen en laat een medewerker binnendienst zich bijvoorbeeld focussen op de ondersteuning van de sales. Blijf bij de taakverdeling rekening houden met de sterke kanten van je medewerkers. Probeer geen zaken te verbeteren waar medewerkers niet goed in zijn.

4. Geef medewerkers vertrouwen en de ruimte om zaken zelf af te handelen

Medewerkers zijn meer gemotiveerd en productiever wanneer ze het gevoel hebben het vertrouwen van hun leidinggevende te hebben. Geef ze daarom dit vertrouwen en biedt ze de ruimte om zaken zelf af te handelen. Zo zullen ze zich extra inzetten om het doel te behalen.

5. Maak doelstellingen klein
Zorg ervoor dat je doelstellingen haalbaar zijn en lijken, zodat medewerkers de moed niet in de schoenen zakt wanneer ze een doelstelling toegewezen krijgen. Dit kun je doen door ze ‘klein’ te maken. Stel dat je doelstelling is om dit jaar vijftig nieuwe klanten te werven, formuleer het dan als ‘één nieuwe klant per week’. Dit klinkt al heel anders en maakt de doelstelling behapbaar.

6. Laat medewerkers zelf hun doelen bepalen

Vraag je medewerkers waar mogelijk ook zelf om hun doelen te bepalen, in plaats van dat je hen doelen oplegt. Werk bottom-up en niet top-down. Zo vergroot je de kans dat de doelstellingen gehaald worden, aangezien medewerkers zichzelf dat doel hebben gesteld. Het totaal moet daarbij natuurlijk wel aansluiten bij de richting die de organisatie op wil.

7. Vier successen!

Wanneer een doelstelling behaald is, vier het dan! Mensen worden vrolijk als ze iets te vieren hebben. Bovendien geeft dit nog meer motivatie om ook de volgende doelstellingen te behalen.

Haal meer uit je personeel
Je medewerkers kunnen dus een belangrijke rol spelen bij het wel of niet behalen van je bedrijfsdoelstellingen. Het is daarbij essentieel dat je medewerkers gemotiveerd zijn en zich volledig in willen zetten. Wil je weten hoe je je medewerkers kunt inzetten voor het beste resultaat? Lees dan de whitepaper ‘Haal meer uit je personeel’.

Download de whitepaper