Jouw medewerkers zijn van vitaal belang voor je bedrijf. Regelmatig spreek ik met ondernemers die echter een heel andere opvatting hebben. “Allemaal gedoe, werknemers”, hoor ik dan. “Ze willen van alles, maar doen niet altijd wat je wilt.” Waarom dit een misvatting is, welke missers ik ondernemers nog meer zie maken en wat ik als oplossing zie, lees je hieronder:

Medewerkers, wat heb je er nu écht aan? Ze worden alsmaar ziek, hebben stress, willen niets leren en vinden veilig werken vooral onzin. Als je vanuit deze houding acties verzint om je personeel vitaler te maken, lukt het natuurlijk nooit. Ik zie ondernemers vaak de volgende fouten maken:

 1. Ze dringen hun medewerkers leerdoelen en oplossingen op.
 2. Ze sturen medewerkers op een cursus waar zij zelf het nut niet van inzien
 3. Ze hanteren een one-size-fits-all-benadering voor al hun medewerkers
 4. Ze bemoeien zich te veel of juist te weinig met de privésituatie van hun medewerkers
 5. Ze bieden geen begeleiding bij een vitaliteitsproject
 6. Ze geven zelf niet het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door wantrouwend te zijn.

Wat is een oplossing?

Het onderwerp ‘vitaliteit’ bespreek ik regelmatig met de mkb’ers waarmee ik spar. Ze weten dat er iets kan en moet veranderen, maar vinden het lastig. Ze willen hun medewerkers niet betuttelen. Iedereen kan toch voor zichzelf zorgen? Hieronder een paar voorbeelden van hoe je het wél kunt aanpakken:

 1. Uitgangspunt voor een blijvende verandering bij je medewerker is dat hij zelf gemotiveerd en verantwoordelijk is. Vraag individueel wat hij wil en welke doelen hij belangrijk vindt. Laat hem zelf leerdoelen en oplossingsrichtingen formuleren.
 2. Een cursus kan heel nuttig zijn, maar informeel leren van mensen in de organisatie werkt vaak net zo goed of beter. Het verlaagt de drempel en stimuleert mede-eigenaarschap van het geleerde.
 3. Zorg ervoor dat vitaliteitsprogramma’s zo individueel mogelijk worden samengesteld. Een one-size-fits-all-benadering past niemand!
 4. Toon oprechte interesse in je medewerker en zijn sociale omgeving. Ziet de medewerker zijn problemen terugkomen in zijn gezin? Wat wil hij veranderen? Of heeft de medewerker geen partner, maar wel een partnerwens – wat is daar dan voor nodig? Kan hij ondersteuning krijgen vanuit zijn sociale omgeving?
 5. Zorg voor begeleiding bij een vitaliteitsproject. Door een ervaren coach in te schakelen, een collega als buddy in te zetten of door groepsbijeenkomsten. Verandering gebeurt niet in een dag en iedereen heeft het weleens moeilijk. Zorg daarom voor samenhang en sociale interactie op de werkvloer.
 6. Geef zelf het goede voorbeeld – de beste oplossing, maar mogelijk ook de lastigste. Als jij zelf blijft doen wat je altijd deed, doen je medewerkers het ook. Verandering begint bij jou!

Als je hier eens over wilt sparren met één van mijn collega's bij jou in de buurt, maak dan vandaag nog een afspraak voor een kop koffie om te bespreken wat jouw uitdagingen zijn.