In elk team kunnen zo nu en dan frustraties ontstaan. Snelle groei is een mogelijke aanleiding, omdat de hoeveelheid werk groter is dan we aan kunnen. Of het gaat juist niet snel genoeg, waardoor we achterblijven op de landelijke of Europese groei. Afgezien van externe factoren, kunnen ook interne situaties frustraties aanwakkeren. Besef echter dat dit niet alleen maar negatief hoeft te zijn, zonder wrijving immers geen glans! Maar als er wrijving ontstaat, dan is het wel belangrijk om daar goed mee om te gaan. In deze blog geven we 5 concrete tips.

Tip 1: Stimuleer vertrouwen

Stimuleer iedere medewerker om zich kwetsbaar op te stellen en daag ze uit om te laten zien wie ze werkelijk zijn. Bijvoorbeeld door iedere medewerker zijn of haar sterkste en zwakste punt te laten benoemen. Als iedere medewerker dat doet, ontstaat er door de openheid een vertrouwensband en meer begrip voor en vertrouwen in elkaar.

Tip 2: Moedig positieve conflicten aan

Een team dat onderling regelmatig constructieve en ideologische conflicten aangaat, heeft een sterker onderling vertrouwen. De discussies bevorderen het uitspreken van kleine onenigheden, voordat ze uitgroeien tot grotere frustraties. Het uitspreken van opbouwende feedback (kritiek) is een teken van vertrouwen.

Betrokken medewerkers committeren zich veel meer aan gestelde doelen en de richting van het bedrijf. 

Tip 3: Vergroot de betrokkenheid van de medewerkers

Betrokken medewerkers committeren zich veel meer aan gestelde doelen en de richting van het bedrijf. Een manier om betrokkendheid te creëren, is het meenemen van medewerkers in de gang van zaken en ze echt het gevoel te geven dat ze gehoord worden.

Tip 4: Houd elkaar op een respectvolle manier scherp

Heb je als team instemming over een onderwerp bereikt, schroom dan niet om elkaar aan te spreken op hetgeen dat afgesproken is. Om succesvol te zijn moet je namelijk hoge eisen stellen aan prestaties en gedrag, en elkaar daar scherp in houden. Breng de feedback altijd op een respectvolle manier en sta open voor verbeterpunten vanuit anderen.

Benoem gemeenschappelijke teamdoelstellingen helder en geef positieve aandacht aan het daadwerkelijk behalen van deze doelen.

Tip 5: Besteed aandacht aan collectieve resultaten

Medewerkers die individuele erkenning nastreven zijn vooral met hun eigen gewin bezig. Vaak gaat dit ten koste van de collectieve resultaten. Dit kun je terugdringen door gemeenschappelijke teamdoelstellingen helder te benoemen en positieve aandacht te geven aan het daadwerkelijk behalen van deze doelen. Het vieren van successen zorgt namelijk voor positieve impulsen, wat de sfeer in het team ten goede komt.

Wil je meer weten over hoe de persoonlijke bedrijfsadviseurs van Thexton Armstrong deze aandachtspunten in bedrijfsmodellen toepassen? Neem gerust contact met ons op!

Maak vrijblijvend kennis